aktuality

Marcové normy na Slovensku ponúkajú informácie pre odvetvie dreva

Ilustračné foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vo Vestníku ÚNMS SR na mesiac marec 2022 je uverejnených 107 nových noriem, 17 noriem v rámci ich zmien a 1 oprava doterajších predpisov STN.

 • STN EN 14322 (49 2515) Dosky na báze dreva. Dosky s melamínovým povrchom na vnútorné použitie. Definícia, požiadavky a triedenie (EN 14322: 2021)
 • STN EN 14323 (49 2516) Dosky na báze dreva. Dosky s melamínovým povrchom pre vnútorné použitie. Skúšobné metódy (EN 14323: 2021)
 • STN EN ISO 19085-3 (49 6115) Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 3: Číslicovo riadené (NC / CNC) vŕtačky a frézovačky podľa noriem ISO 19085-3: 2021 (EN ISO 19085-3: 2021; ISO 19085-3: 2021)
 • STN EN 16517 (47 9600) Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Mobilné približovacie navijaky na ťažbu dreva. Bezpečnosť (EN 16517: 2021)
 • STN EN ISO 22867 (47 9035) Lesnícke a záhradnícke stroje. Klasifikácia vibračných skúšok na prenosné rukou nesené stroje so spaľovacím motorom. Vibrácie na rukovätiach hodnotené normou ISO 22867: 2021 (EN ISO 22867: 2021; ISO 22867: 2021)
 • STN EN ISO 23999 (91 7822) Pružné dlážkoviny. Stanovenie rozmerovej stálosti a zvlnenia po vystavení teplu a dodržaní normy ISO 23999: 2021 (EN ISO 23999: 2021; ISO 23999: 2021)
 • STN EN 13862 (27 8931) Stroje na rezanie podlahy. Bezpečnosť (EN 13862: 2021)
 • STN EN ISO 12571 (73 0578) Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov. Stanovenie hygroskopických sorpčných vlastností pri dodržiavaní ISO 12571: 2021 (EN ISO 12571: 2021; ISO 12571: 2021)
 • STN EN 50131-2-2 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-2: Požiadavky na pasívne infračervené detektory (EN 50131-2-2: 2021)
 • STN EN 50131-2-3 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-3: Mikrovlnné detektory (EN 50131-2-3: 2021)
 • STN EN IEC 60695-2-10 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 2-10: Skúšky žeravým / horúcim drôtom. Zariadenie a spoločný skúšobný postup (EN IEC 60695-2-10: 2021; IEC 60695-2-10: 2021)
 • STN EN IEC 60695-2-11 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 2-11: Skúšky horľavosti finálnych výrobkov žeravým drôtom – GWEPT (EN IEC 60695-2-11: 2021; IEC 60695-2-11: 2021)
 • STN EN IEC 60695-5-1 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 5-1: Korózne poškodenie splodinami horenia. Všeobecný návod (EN IEC 60695-5-1: 2021; IEC 60695-5-1: 2021)
 • STN EN IEC 60695-7-2 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 7-2: Toxicita splodín horenia. Súhrn a relevantnosť skúšobných metód (EN IEC 60695-7-2: 2021; IEC 60695-7-2: 2021)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina