aktuality

Marcové normy na Slovensku ponúkajú informácie pre odvetvie dreva

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vo Vestníku ÚNMS SR na mesiac marec 2022 je uverejnených 107 nových noriem, 17 noriem v rámci ich zmien a 1 oprava doterajších predpisov STN.

 • STN EN 14322 (49 2515) Dosky na báze dreva. Dosky s melamínovým povrchom na vnútorné použitie. Definícia, požiadavky a triedenie (EN 14322: 2021)
 • STN EN 14323 (49 2516) Dosky na báze dreva. Dosky s melamínovým povrchom pre vnútorné použitie. Skúšobné metódy (EN 14323: 2021)
 • STN EN ISO 19085-3 (49 6115) Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 3: Číslicovo riadené (NC / CNC) vŕtačky a frézovačky podľa noriem ISO 19085-3: 2021 (EN ISO 19085-3: 2021; ISO 19085-3: 2021)
 • STN EN 16517 (47 9600) Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Mobilné približovacie navijaky na ťažbu dreva. Bezpečnosť (EN 16517: 2021)
 • STN EN ISO 22867 (47 9035) Lesnícke a záhradnícke stroje. Klasifikácia vibračných skúšok na prenosné rukou nesené stroje so spaľovacím motorom. Vibrácie na rukovätiach hodnotené normou ISO 22867: 2021 (EN ISO 22867: 2021; ISO 22867: 2021)
 • STN EN ISO 23999 (91 7822) Pružné dlážkoviny. Stanovenie rozmerovej stálosti a zvlnenia po vystavení teplu a dodržaní normy ISO 23999: 2021 (EN ISO 23999: 2021; ISO 23999: 2021)
 • STN EN 13862 (27 8931) Stroje na rezanie podlahy. Bezpečnosť (EN 13862: 2021)
 • STN EN ISO 12571 (73 0578) Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov. Stanovenie hygroskopických sorpčných vlastností pri dodržiavaní ISO 12571: 2021 (EN ISO 12571: 2021; ISO 12571: 2021)
 • STN EN 50131-2-2 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-2: Požiadavky na pasívne infračervené detektory (EN 50131-2-2: 2021)
 • STN EN 50131-2-3 (33 4591) Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-3: Mikrovlnné detektory (EN 50131-2-3: 2021)
 • STN EN IEC 60695-2-10 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 2-10: Skúšky žeravým / horúcim drôtom. Zariadenie a spoločný skúšobný postup (EN IEC 60695-2-10: 2021; IEC 60695-2-10: 2021)
 • STN EN IEC 60695-2-11 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 2-11: Skúšky horľavosti finálnych výrobkov žeravým drôtom – GWEPT (EN IEC 60695-2-11: 2021; IEC 60695-2-11: 2021)
 • STN EN IEC 60695-5-1 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 5-1: Korózne poškodenie splodinami horenia. Všeobecný návod (EN IEC 60695-5-1: 2021; IEC 60695-5-1: 2021)
 • STN EN IEC 60695-7-2 (34 5630) Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 7-2: Toxicita splodín horenia. Súhrn a relevantnosť skúšobných metód (EN IEC 60695-7-2: 2021; IEC 60695-7-2: 2021)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina