aktuality

Stravné a cestovní náhrady pro rok 2022

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Ve Sbírce zákonů byly zveřejněny vyhlášky pro zahraniční i tuzemské cestovní náhrady. Upravují stravné, náhradu za používání silničních motorových vozidel i cenu pohonných hmot.

Tuzemské stravné

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2022 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 15. prosince pod číslem 511/2021.

Následující tabulka ukazuje výši stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce.

Délka pracovní cesty

Podnikatelská sféra (nejméně)

Státní sféra

5 až 12 hodin

99 Kč

99 Kč – 118 Kč

Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin

151 Kč

151 Kč – 182 Kč

Déle než 18 hodin

237 Kč

237 Kč – 283 Kč

Zahraniční stravné

Vyhláška o zahraničních cestovních náhradách vyšla ve Sbírce zákonů již 10. prosince pod číslem 462/2021. Mění se sazby stravného v několika zemích, včetně členských států EU. Změny sazeb v jednotlivých zemích ukazuje následující tabulka.

Země

Rok 2021

Rok 2022

Alžírsko

€ 45

€ 50

Etiopie

€ 45

€ 50

Francie

€ 45

€ 50

Gruzie

€ 35

€ 40

Chorvatsko

€ 35

€ 40

Lichtenštejnsko

€ 60

€ 65

Maďarsko

€ 35

€ 40

Pákistán

€ 35

€ 40

Rumunsko

€ 35

€ 40

Stravenkový paušál

Výše stravného v roce 2022 ovlivní i stravování zaměstnanců, pokud se zaměstnavatel rozhodne pro zaměstnanecký benefit formou tzv. stravenkového paušálu. Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu bude na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů (a tím i od odvodů pojistného) do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem, tj. zaměstnance uvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce. V roce 2022 se tak bude jednat o částku 82,60 Kč (70 % z 118 Kč).

Snížené stravné

V oblasti „krácení“ stravného k žádným změnám nedochází. Jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

  • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Základní náhrada za používání silničních motorových vozidel

Ministerstvo práce a sociálních věcí zvyšuje sazbu základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce:

  • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,30 Kč,
  • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,70 Kč.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy stanovená vyhláškou je pro zaměstnavatele ze státní správy závazná, bez možnosti ji před vysláním zaměstnance na pracovní cestu sjednat nebo určit ve vyšší částce, jako je tomu u zaměstnavatele provozujícího podnikatelskou činnost.

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2022

V souladu s ustanovením § 158 zákoníku práce prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Je ale možné využít i jiný způsob prokazování cen pohonných hmot, a to s použitím jejich průměrných cen stanovených vyhláškou. Platí jak pro pracovní cesty zaměstnanců, tak pro OSVČ.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce pro rok 2022 činí:

  • 37,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  • 40,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  • 36,10 Kč u motorové nafty,
  • 4,10 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina