reportáže

Divize MATRIX WOOD představení

Profil_MATRIX
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Inzerce

Společnost MATRIX a.s. letos slaví 30 let své existence. Nejstarší dcerou, tohoto dnes již „holdingu“ s rozsáhlou působností, je divize WOOD, která svou činnost zahájila 1. ledna 1992. Od doby založení prošla divize velice pozoruhodnou cestu, na jejímž konci je moderní multifunkční pila v Třebešově.

Výrobní areál oplývá pestrou škálou technologických celků a zpracovatelských aktivit. Jejich společným cílem je uzavřený koloběh dřevní suroviny od přejímky kulatiny až po finální výrobek v podobě hoblovaných materiálů a hranolů KVH / BSH. Všechny výrobně ekonomické procesy byly dlouhodobě plánovány a koordinovány se záměrem nabídnout našim zákazníkům co nejširší sortiment dřevařských výrobků skrze síť prodejen sesterské společnosti Dřevocentrum CZ. Spolu s ní tvoří divize WOOD jednu „dřevařskou cestu“ uvnitř mateřského holdingu. Mezi další významné odběratele našich produktů patří partneři z Rakouska, Německa, Velké Británie a Beneluxu.

Naše několik desetiletí trvající přítomnost v lesnicko-dřevařském odvětví dala přirozeně vzniknout kvalitním vztahům s našimi dodavateli vstupní suroviny.

Dlouhodobé obchodní vztahy tak máme navázány s desítkami partnerů, kteří vlastní či obhospodařují lesy jak v domovském regionu východních Čech, tak v rámci celé České republiky. Je nám ctí a příjemnou povinností pro reprezentanty těchto subjektů z řad státu, měst, obcí, církví, starobylých šlechtických rodů a etablovaných firem pořádat pravidelná setkání při tradičních sezónních honech a střeleckých závodech.

Prvotní zpracování

Pila v Třebešově se specializuje především na pořez modřínu a dubu. Vzhledem k rozmanitým požadavkům pro druhotné zpracování však běžně disponuje vysokým podílem kulatiny smrkové. Celková kapacita pořezového výkonu činí 100.000 m3.

Přejímka kulatiny a následné čepové zatřídění je realizováno na lince Baljer-Zembrod z roku 2015. Součástí standardního vybavení je 2D měřící rám, reduktor kořenových náběhů, krátící pila a hledač kovu. Vysokou profesionalitu přejímky kulatiny zajišťují naši operátoři, kteří mají mnohaletou dřevařskou zkušenost z prostředí společnosti MATRIX a dalších dřevařských firem s celonárodní působností. V roce 2021 výrazně rozšířená plocha manipulačního skladu nám umožňuje flexibilněji reagovat na aktuální nabídkovo-poptávkovou situaci v lesnicko-dřevařském sektoru.

Nová pilnice z roku 2017 je osazena technologií od německé společnosti Simon Möhringer Anlagenbau GmbH s několikagenerační rodinnou tradicí 130-ti let. Pořezová kapacita je dimenzována tak, abychom mohli flexibilně vyhovět i nižším poptávaným objemům pro jednotlivé zákazníky. Rozměrovou pružnost zajišťuje kombinace pásové a rámové pily s navazující dvouhřídelovou rozmítací pilou o prořezu do 260 mm. Technologicky pořezu schopná čepová škála od 12 do 100 cm a délkové rozpětí od 2,5 do 13 m nám umožňuje potencionálně vyhovět takřka jakémukoliv sortimentnímu požadavku zákazníka – od střešních latí po hranol či fošnu „neomezené“ šířky.

Aby bylo možno vyrobené řezivo zhodnotit v navazujícím výrobním procesu, disponujeme významnou sušicí kapacitou v podobě 13-ti sušicích komor od společnosti KATRES, s celkovou jednorázovou vsázkou kolem 750 m3 řeziva. Vytápění je zajištěno vlastní kotelnou.

Druhotné zpracování

Vysušené řezivo je poté připraveno k finálnímu zpracování v přidružených výrobních halách. Část končí na středisku hoblovaného programu, kde vzniká pestrá paleta hoblovaných sortimentů v podobě latí, palubek, podlah, teras a fasádních profilů. Obsluhu linky WEINIG a kvalitativní třídění zajišťují zkušení pracovníci s mnohaletou erudicí. Většina produkce je našim zákazníkům pravidelně k dispozici v síti prodejen Dřevocentrum CZ.

Nejnovějším přírůstkem do našeho technologicky vyspělého portfolia rodiny WEINIG je od roku 2020 nová linka na výrobu hranolů KVH / BSH, která umožňuje vyrábět pestrou rozměrovou škálu v maximální délce až 13 m.

Sypký materiál vznikající hoblováním řeziva do požadovaného profilu, krácením příslušné délky či drcením napadajícího odpadu je důmyslným systémem odsávání dopraven do briketovacího stroje značky RUF. Výstupem je žádaná briketa splňující nejpřísnější kvalitativní požadavky našich zákazníků.

Nedílnou součástí našich výrobků jsou i tradiční třebešovské dřevěné štafle, které ani po 30-ti letech neztratily nic ze svého „kouzla“ a nadále patří mezi žádané zboží.

Rozvoj a cíle „dřevařské cesty“ holdingu MATRIX

Jak bylo řečeno na samém úvodu, tvoříme v Třebešově uzavřený koloběh toku dřevního materiálu od kulatiny po finální produkt s maximální přidanou hodnotou. Totéž, co je již na mikroúrovni aktivně přítomno uvnitř divize WOOD, zamýšlíme v brzké budoucnosti realizovat na makroúrovni v rámci holdingu MATRIX.

Vrcholem našich dřevařských aktivit je projekt MATRIX House, kdy všechny dřevařské produkty holdingu spojíme v inovativním dřevěném ekodomu (řezivo, hoblované materiály, KVH a BSH z divize WOOD / okenní a dveřní systémy z divize WINDOWS / ostatní mate­riály od společnosti Dřevocentrum CZ). Těšíme se, že budeme brzy moci šťastným rodinám nabídnout kvalitní a dostupné bydlení.

Jedním ze souběžných cílů podnikatelských aktivit společnosti MATRIX a.s. je šetrné a efektivní nakládání se všemi zdroji vstupujícími do jednotlivých výrobních procesů. Například program Evropské unie a navazující Klimatický zákon požadují do roku 2030 snížit emise CO2 o 55 % proti roku 1990 a do roku 2050 dosáhnout tzv. uhlíkové neutrality. Abychom tedy, v souladu s nastavenými trendy, snížili energetickou nákladovost našich výrobních středisek, nainstalovali jsme v uplynulém roce na střechy výrobních budov fotovoltaické panely. V roce letošním jsme pokročili ještě dále a začali energii akumulovat.

Naše ambice však nezůstávají pouze na poli čistě výrobně-ekonomickém. Jako podporu ke vzdělávání budoucích lídrů lesnicko-dřevařského odvětví pravidelně nabízíme komentované exkurze, přednášky a absolvování odborné praxe četnému počtu studentů středních a vysokých škol. Zároveň aktivně spolupracujeme na mnoha vědeckých projektech s akademickou obcí v naší vlasti i zahraničí. Mezi naše významné partnery patří zejména Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Vysoké učení technické v Brně a České vysoké učení technické v Praze. Takovéto spojení teorie a praxe považujeme za oboustranně vysoce prospěšné a pro úspěchy českých firem v mezinárodní konkurenci za velice žádoucí.

Na závěr si dovoluji konstatovat, že odměnou naší poctivé práce jste Vy, naši spokojení zákazníci, kteří pak dále propagujete dřevařské výrobky jakožto ekologickou a trvale obnovitelnou surovinu. Za Vaši trvalou přízeň děkují a na případná osobní setkání se těší profesionálové týmu MATRIX z divize WOOD.

Kontakty:

MATRIX a.s.
Třebešov 1
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: +420 494 384 593
fax: +420 494 384 604
e-mail: drevo@matrix-as.cz
https://wood.matrix-as.cz/

Související články:

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina