aktuality

Školy dostávajú finančné prostriedky na modernizáciu

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR posiela základným a stredným školám 200 mil. € na modernizáciu. Školy môžu z príspevku zaplatiť čokoľvek, čo sa týka prevádzky škôl. Peniaze môžu použiť na modernizáciu školy, údržbu areálu, nové zariadenie učební, uhradiť poplatky za energie. Výšku príspevku ministerstvo stanovilo podľa počtu žiakov – školy dostanú 30 € na každého žiaka.

Školy tak dostanú súhrnne 20 mil. € na dofinancovanie škôl. Školy vedia, aký majú akútny stav na zaplatenie financovania. Štát im posielam ďalšie 2 mil. € na odstránenie havarijného stavu kotlov, kotolní, vykurovacích systémov. Spolu s vyhlásením výzvy Modernejšia škola majú k dispozícii 3,2 mil. €.

Rozvoj a modernizáciu škôl celkovou sumou 3,5 mil. € podporia 144 stredných škôl na celom území Slovenska.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina