školy

30 tvárí jubilujúcej školy pre remeselníkov

Skoly_SSJR
SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline oslávila významné jubileum 30. výročia založenia. Foto: archív autora
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline oslávila významné jubileum 30. výročia založenia. Vznikla 1. mája 1991 ako stredné odborné učilište so zameraním na remeslá dopravného a stavebného charakteru. V jubilejnom školskom roku mala 100 žiakov. Takmer polovicu tvorili budúci remeselníci pre 3-ročné učebné odbory charakteru Autoopravár – Mechanik (28), Elektrikár (12), Lakovník (8). Do popredia sa však postupne dostávajú remeslá pre stavebníctvo – Stolár (20), Murár (8).

Formou nadstavbového 2-ročného štúdia Dopravná prevádzka, striedavo Drevárska a nábytkárska výroba a Stavebníctvo uzatvárajú stredoškolský cyklus. Škola priamo vychováva aj maturantov v 4-ročnom študijnom odbore Grafik digitálnych médií.

Po prijímacích pohovoroch deviatakov škola už v máji naplnila kvótu prijatia nových prvákov pre školský rok 2021/22. Podľa odporúčania Žilinského samosprávneho kraja im určili 100 budúcich prvákov. Z nich je 20 prijatých pre učebný odbor Stolár. Tento stav je vyvážený so školským rokom 2020/21, keď výučné listy odovzdali 73 absolventom 3-ročných učebných odborov. Z nich bolo 20 stolárov (27,4 %).

Zrkadlom podpory vysokej úrovne teoretických znalostí a praktických zručností je účasť vo verejnej súťaži študentských projektov v programe Turbo CAD, ktorú organizuje spoločnosť Špinar – software s.r.o. Z doterajších 12 ročníkov súťažili v 10 ročníkoch a školu reprezentovalo 10 žiakov. Zapájali sa do kategórií stolárskej, stavebnej a strojárskej výroby.

Ďalším stimulom odbornosti je spolupráca s firmou Mafell AG. Škola má podpísanú už tretiu zmluvu od roku 2014, ktorá garantuje bezplatné zapožičanie ručného elektrického náradia pre potreby žiakov školy. Majú tak príležitosť získať zručnosť v ovládaní profesionálneho náradia pri stolárskych a tesárskych prácach, či pri stavbe drevených konštrukcií. Výrobná firma ich zaškolí a poskytne kompletný servis a starostlivosť.

Výchova u saleziánov znamená pre mladých vybrať si cestu do života s hlbokým praktickým a duchovným zmyslom. Žiakov motivujú nielen v škole, ale aj na internáte.

Na rozvoji odborného vzdelávania v SOŠ sv. Jozefa Robotníka sa výrazne podieľa Ing. Stanislav Čelko. V škole pôsobí od roku 1992 ako zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie (2004) a pre odborné vzdelávanie (2016). Učiteľka odborných drevárskych predmetov Ing. Mária Hrúzová tu pôsobí od školského roku 1992/93. Učiteľom praktických drevárskych predmetov a vedúcim drevárskeho krúžku bol Ing. Marián Kvasnica (1996–2018). Počas celej existencie školy ponúklo žiakom svoje schopnosti a energiu 350 zamestnancov. Vzdelanie získalo 1500 absolventov.

Na čele školy po prvý raz riaditeľka

Prvým riaditeľom školy bol don Ferdo Kubík – saleziánsky kňaz, ktorý ju formoval v počiatočnom období rokov 1991–94. Jeho nástupcom bol don Štefan Wallner, tiež saleziánsky kňaz, ktorý bol vo funkcii v rokoch 1994–99. Riaditeľom školy v najnovšom období bol od roku 2008 saleziánsky kňaz Mgr. Viliam Riško. Vo funkcii riaditeľa ho v roku 2016 vystriedal Mgr. Igor Pecha SBD – koadjútor. Na škole pôsobil od roku 2000 ako vychovávateľ, pokračoval vo funkcii majstra odbornej výchovy až postúpil na post riaditeľa školy. V saleziánskom hnutí je 26 rokov, odchádza na nové pôsobisko s misijným zameraním.

Skoly_SSJR

Po úspešnom výberovom konaní sa od 1. septembra 2021 stala riaditeľkou školy po prvý raz žena – Mgr. Janka Školová. Doteraz pracovala 19 rokov ako vedúca Odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja. Zameranie SOŠ sv. Jozefa Robotníka a jej odborné požiadavky detailne pozná, keď bola od roku 2015 členkou Rady školy.

Škola je dobre materiálne vybavená. Do strojného vybavenia pribudli v uplynulých troch rokoch CNC frézovačka s ovládacím programom Aspire a CNC gravírovací a rezací laser s komunikačným softvérom.

Foto: autor

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina