školy

Titul juniorských tesařských mistrů ČR získali opět žáci ze SŠ řemeslné Jaroměř

Skoly_MCRTesar
Držitelé titulu juniorských tesařských mistrů ČR ze SŠŘ Jaroměř Tomáš Formánek (vlevo) a Jaromír Branda spolu s učitelem odborného výcviku Bc. Ladislavem Kubiasem. Foto: archiv SŠSŘ
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Na brněnském výstavišti proběhl ve dnech 24.–26. 4. 2024 při příležitosti Stavebního veletrhu Brno XXI. ročník Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěžích odborných dovedností oborů vzdělání klempíř, pokrývač, tesař, čalouník, kominík, zedník a mechanik plynových zařízení, zařazených do Věstníku MŠMT ČR a do Přehlídky České ručičky pro rok 2024. Mistrovský titul v oboru TESAŘ zde po celkovém zisku 190,75 bodů získali žáci Střední školy řemeslné Jaroměř Tomáš Formánek a Jaromír Branda, svěřenci mistra odborného výcviku Bc. Ladislava Kubiase.

Mistrovství ČR v oborech 36-64-H/01 – TESAŘ a dále pokrývač a klempíř bylo již tradičně vyhlášeno Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů (CKPT) a proběhlo společně se soutěží v dalších stavebních oborech kominík, instalatér, zedník a mechanik plynových zařízení. Jeho uspořádaní se již tradičně úspěšně zhostila místní SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy (SŠSŘ). Generálním partnerem a sponzorem soutěže v oboru TESAŘ byla společnost BERNER spol. s r.o. Praha a hlavními partnery Pila Lipůvka s.r.o. a PERI spol. s r.o. Jesenice u Prahy, které kromě cen pro nejlepší trojici družstev zajistily také dřevo a všechny potřebné doplňky pro soutěž.

Porotu letos čekal nelehký úkol

Brněnského finálového kola se zúčastnilo celkem 8 dvojčlenných družstev z odborných škol z celé České republiky. Čtyři z nich (SPŠ stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela Náchod, SŠ řemeslná Jaroměř, SPŠ strojní a stavební Tábor a SOU stavební Plzeň) byly do finále nominovány na základě svých výsledků z regionálního kola pro oblast Čechy, proběhnuvšího 17.–18. 1. 2024 v dílenských prostorách SPŠ stavební Jihlava. Další čtyři družstva (SŠ Josefa Sousedíka Vsetín, SŠ stavebních řemesel Brno – Bosonohy, SOU stavební Opava a SŠ řemeslná Frýdek-Místek) si účast vybojovala v moravském kole (15. 2. 2024) na půdě SPŠ stavební Valašské Meziříčí.

„Pozvané školy ze zahraničí k nám své žáky z oboru tesař nevyslaly a tak, abychom dosáhli tradičního počtu osmi družstev, nominovali jsme z každého regionálního kola čtyři nejlepší družstva. Z těchto osmi družstev ale tentokrát všech osm ví, co doopravdy dělají. Porotu proto čeká velice těžké rozhodování, jak letošní ročník soutěže uzavře, neboť úroveň všech žáků je velice dobrá“ sdělil mi ke startovní listině na výstavišti přítomný gestor soutěže Ing. Roman Hypr z pořádající SŠSŘ.

Montáž bednění a krov dvou pultových střech

Vlastní soutěž zahrnovala teoretickou část a cca 13 hodin trvající praktickou část. V teoretické části soutěžící museli absolvovat písemný test s dvaceti otázkami z jednotného zadání závěrečných zkoušek pro učební obor Tesař.

V praktické části žáky čekaly, stejně jako v loňském jubilejním 20. ročníku, dva soutěžní úkoly. Prvním úkolem byla montáž systémového bednění PERI DUO (lehké rámové bednění z technických polymerů s použitím pro stěny, sloupy, stropy a základy), které žáci museli dle výkresové dokumentace sestavit coby šalování pro 30 cm silnou betonovou stěnu plotu o výšce 135 cm. A to za použití minimálního počtu bednicích dílců sestavy tak, aby konstrukce byla úplná, pevná, a tudíž splňovala pravidla pro montáž dle pokynů v technickém návodu k montáži. Při jejím provádění, na kterou měli žáci vyčleněny zhruba 3 hodiny, měli povoleno používat pouze speciální montážní klíč, gumové kladivo a pilku na železo k řezání distančních trubiček.

První finálový den soutěžící odstartovali montáží šalovacího bednění pro 135 cm vysoký betonový plot

Tato disciplína, dávající žákům šanci získat až 40 bodů, byla hodnocena dvojicí techniků (Jindřich Kacelle a Vladimír Vybíral) společnosti PERI vedených manažerem odbytu bednění Ing. Martinem Jurenem. Ti se zaměřovali hlavně na přesnost vynesení konstrukce plotu, její rovinatost a správné rozmístění spojovacích prvků dle technického návodu.

Druhý soutěžní den se věnovali zhotovení tesařských spojů…

Ve zbývajících cca 10 hodinách, které prověřily skutečnou řemeslnou zručnost všech soutěžících, měli žáci za úkol zhotovit podle zadaného výkresu model krovu dvou pultových střech propojených úžlabní krokví a několika námětky v měřítku 1:10. V první fázi je čekalo vyrýsování řezů krovu na připravenou desku a následně přerýsování jednotlivých prvků na materiál. Pak už zbývalo „jen“ vše vyřezat, a nakonec s pomocí tesařských spojů (čepování, osedlání, lípnutí, zadrápnutí) a vrutů provést vlastní montáž krovu. To vše pouze za použití klasického ručního nářadí s výjimkou povolené aku vrtačky s bity pro zašroubování vrutů sloužících jako jistící prvky.

…a vlastní montáži krovu pultové střechy s úžlabím

První Jaroměř, druhá Brno – Bosonohy, třetí Náchod

Výkony žáků v hlavní praktické disciplíně průběžně hodnotila výše již zmíněná odborná porota vedená cechmistrem CKPT Ivanem Dvořákem, majitelem firmy Dvořák – střešní pláště s.r.o. z Horky na Chrudimsku. Na hodnocení se spolu s ním podíleli ještě Tomáš Ondráček (Střechy Ondráček, Brno – Jundrov), Vlastimil Vinkler (VINKLER obchodní s.r.o. Praha) a Marek Havlík, regionální manažer subdivize DŘEVO společnosti BERNER, specializující se na prodej spotřebního materiálu, nářadí a poskytování služeb pro využití ve stavebnictví. Tato trojice se při hodnocení mimo vlastních prací spojených s konstrukcí krovu (rýsování na připravenou desku, přerýsování na materiál, vyřezání prvků, dodržení rozměrů a celkový dojem výrobku) zaměřovala také na průběžný pořádek na pracovišti či dodržování zásad BOZP, za což mohla udělit max. 160 bodů.

Dalším úkolem poroty pak bylo vybrat mezi soutěžícími jedince, který ji svým zodpovědným přístupem, talentem a dovednostmi přesvědčil o kvalitách budoucího řemeslníka svého oboru, a který byl při slavnostním vyhlášení výsledků nominován na nejvyšší ocenění žáka v ČR – zlatou plaketu „Českých ručiček“. Všechny předpoklady pro tuto nominaci splnil Tomáš Formánek ze Střední školy řemeslné Jaroměř. Společně se spolužákem Jaromírem Brandou se pak stali absolutními vítězi XXI. ročníku Mistrovství ČR v kategorii Tesař s celkovým počtem 190,75 dosažených bodů a dvoubodovým náskokem před držiteli stříbrných medailí.

Stříbrné tesařské družstvo ze SŠ stavebních řemesel Brno – Bosonohy Radek Kolouch (vpravo) a Jaroslav Kutra s učitelem odborného výcviku Markem Křivou. Foto: archiv SŠSŘ

Ty za 188,75 obdržených bodů získali v celkovém pořadí druzí Radek Kolouch (žák 1. ročníku) a Jaroslav Kutra z pořádající SŠ stavebních řemesel Brno – Bosonohy. Třetí příčku a bronzové medaile vybojovali (s celkovým počtem 184,5 bodů) Michal Trnka a Dominik Baudyš ze SPŠ stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela Náchod. Tato trojice družstev za svůj předvedený výkon kromě zmíněných medailí obdržela ještě hodnotné věcné ceny od sponzorů (BERNER a PERI).

Bronzové tesařské družstvo ze SPŠS a OA AJL Náchod Dominik Baudyš (vlevo) a Michal Trnka s učitelem odborného výcviku Josefem Řezníčkem. Foto: archiv SŠSŘ

Foto: autor a archiv SŠSŘ

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina