aktuality

Konferencia LignoSilva priniesla zaujímavé poznatky

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Prvé poznatky, ktoré dosiahlo Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva, prezentovali na Konferencii LignoSilva. Uskutočnila sa 28. 9. 2021 on-line formou. Odznel výber z 30 odborných referátov celkovej činnosti, ktoré zabezpečuje Národné lesnícke centrum vo Zvolene. Spoluorganizátormi konferencie boli Výskumný ústav celulózy a papiera a.s. a Odbor lesníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. Z konferencie pripravujú aj Zborník referátov v rozsahu 195 strán.

Odborné referáty boli rozčlenené do troch blokov. Na úvod odzneli hlavné informácie o projekte, ktoré predniesol riaditeľ Centra excelentnosti Dr. Ing. Tomáš Bucha. Výsledky riešiteľov uviedol zástupca riaditeľa Ing. Tomáš Gergeľ, PhD. Blok bol zameraný na recykláciu dreva, technológie celulózovo-papierenského využitia a výroby biopalív z drevnej biomasy. Blok moderoval Ing. Štefan Boháček, PhD.

Druhý blok zamerali na podporu udržateľnosti produkcie dreva v podmienkach klimatických zmien. Odznelo 6 referátov, ktoré moderoval Ing. Pavel Pavlenda, PhD.

Poobedňajších 6 referátov bolo zameraných na podporu rozhodovania a systémy s pridanou hodnotou v lesnom a drevárskom sektore. Moderátorom bol Dr. Ing. Tomáš Bucha.

Teoretické východiská a aplikáciu poznatkov overujú v Biologickej základni Stráž pri Zvolene.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina