aktuality

Komenského plakety výnimočným pedagógom zvolenskej univerzity

Ocenení pedagógovia TUZVO a nová docentka Nadežda Langová
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Plakety J. A. Komenského s oneskorením odovzdal 4. októbra 2021 rektor Technickej univerzity Zvolen Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. vynikajúcim pedagógom z jednotlivých fakúlt, pôvodne udelených už pri príležitosti Dňa učiteľov 2021. Ocenenia prevzali:

Prof. Ing. Jozef Kúdela, CSc. z Drevárskej fakulty za celoživotné dielo vo výchovno-vzdelávacej činnosti a tvorivú vedecko-výskumnú činnosť prepojenú na budúcich potenciálnych vedcov. Významne posunul poznatky v oblasti povrchových vlastností dreva a drevných materiálov. Zviditeľnil TU Zvolen v medzinárodných vedeckých kruhoch.

Ing. Veronika Veľková, PhD. z Drevárskej fakulty za obetavú pedagogickú činnosť, aktívne využívanie nových metód vo výučbe počas dištančného vzdelávania. Kvalitne vedie prípravu záverečných študentských prác. Študentom pomáha pri riešení študijných a mimoškolských zámerov.

Lesnícka fakulta – doc. Ing. Peter Jaloviar, PhD. a Ing. Ľubomír Bútora, PhD.

Fakulta ekológie a environmentalistiky – doc. Ing. Branislav Olah, PhD. a Mgr. Zlata Androvičová, CSc.

Fakulta techniky – doc. Ing. Miroslava Ťavodová, PhD. a doc. Ing. Richard Hnilica, PhD.

Na slávnostnom stretnutí ocenených pedagógov s rektorom Technickej univerzity Zvolen prevzala docentský dekrét doc. Ing. Nadežda Langová, PhD. z Katedry nábytku a drevárskych výrobkov v odbore Konštrukcie a procesy drevárskej výroby. Habilitačnú prácu na tému „Tvarové samosvorné spoje v nábytkových konštrukciách“ predniesla 24. 6. 2021. Pedagogický titul docenta môže používať od 12. 7. 2021.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina