aktuality

Obhajoby dizertačných prác pre meranie optimalizácie obvodových stien

Budova Výskumného centra UNIZA v Žiline má použité prvky drevených konštrukcií a okien
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity obhajovali na záver akademického roku 2020/21 študenti doktorandského štúdia 7 dizertačných prác. Na drevostavby boli zamerané dve práce:

Ing. Dominika Vandličková – Optimalizácia skladieb obvodových stien drevostavieb v pasívnom štandarde z hľadiska požiarnej ochrany. Autorka študuje odbor Stavebníctvo v študijnom programe Teória a konštrukcia pozemných stavieb.

Rovnaký študijný program Teória a konštrukcia pozemných stavieb absolvoval aj doktorand Ing. Peter Barňák. Jeho dizertačná práca bola zameraná na tému „Kvantifikácia činiteľov ovplyvňujúcich energetickú bilanciu budovy Výskumného centra UNIZA“. Budova Výskumného centra má nainštalovaných 800 meracích bodov rôznych skladieb obvodových stien z rôznych materiálov, vrátane drevených panelov. V klimatických komorách merajú vplyv vonkajších a vnútorných pomerov teplôt a iných vplyvov. Dôležité je to pre stavbárov a realizátorov drevostavieb, keďže predpis EÚ určuje, aby budovy mali nulovú spotrebu energie. Norma je platná od roku 2022 pre všetky budovy.

Pri budovaní pavilónových laboratórií boli pred rokmi zapojené aj drevostavbárske firmy Drevodom Orava s.r.o. Podbiel a Kontrakting – Krov Hrou s.r.o. Žilina.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina