aktuality

Vědci z ČR a Bavorska zkoumají, jak tlející dřevo posiluje rozmanitost druhů

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vědci zkoumají, jak tlející dřevo v šumavském i bavorském parku posiluje rozmanitost přírodních druhů. Jde o nový česko-bavorský projekt hrazený z prostředků EU. Podle výzkumů z přirozených lesů zanechaných samovolnému vývoji je tlející dřevo nepostradatelnou součástí lesních ekosystémů a je důležité pro zachování druhové rozmanitosti přírody. ČTK to řekl koordinátor projektu za Správu Národního parku Šumava (NPŠ) Jaroslav Červenka. Vyhodnocení projektu bude k dispozici lesním správcům a orgánům ochrany přírody i mimo národní parky.

Tlející dřevo má podle Červenky nedocenitelnou roli v koloběhu živin, v přirozené obnově lesů, ovlivňuje funkce a strukturu vodních toků, morfologii svahů, různorodost prostředí a má hlavně pozitivní vliv na rozmanitost druhů organismů – bakterií, řas, hub, mechů, játrovek, lišejníků, roztočů, hmyzu, ptáků a dalších. “Aktuální projekt se soustřeďuje na zásahové lesní porosty. Vybrali jsme tři lokality o celkové rozloze 55 hektarů, v nichž jsme na jednom hektaru ponechali zhruba 40 metrů krychlových dříví k zetlení, což je prahová hodnota pro některé druhy. Zůstávají tam starší souše nebo stromy napadené kůrovcem, které jsme pokáceli a asanovali,” uvedl Červenka. K tomu vědci využili inovativní metodu drážkování, která na kmenu zanechá dostatečný podíl kůry. Díky tomu se kmen může přirozeně rozkládat a biologická hodnota dřevní hmoty se zachová.

Velký důraz kladou vědci na dlouhodobý monitoring, tedy zhodnocení vlivu provedených opatření na druhovou pestrost. Monitorují všechny houby, lišejníky, mechorosty a hmyz. Monitoring provedli před zásahem a dále několik let po ponechání dřevní hmoty. “Konečným výstupem bude koncepce ponechávání tlejícího dřeva, která bude k dispozici lesním správcům a orgánům ochrany přírody i mimo národní parky,” uvedl Červenka. Cílem je ukázat způsoby, jak lze v lesích hospodařit i při zachování biodiverzity.

Projekt, který zahrnuje přeshraniční exkurze pro lesní správce, studenty i orgány ochrany přírody, financuje přeshraniční program ČR – Bavorsko Cíl EÚS. Jeho celkový rozpočet činí téměř 780 000 euro (asi 20 milionů Kč), z toho šumavský park získá necelou čtvrtinu.

Zdroj: ekolist.cz

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina