aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. května 2021 ve Věstníku ÚNMZ č. 6/2021 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období I. pololetí 2021.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají účastníků různých certifikací a výrobců obráběcích strojů, skladovací a manipulační techniky, oken a dveří, čalouněného nábytku, dřevěných konstrukcí, biopaliv a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 7. 7. 2021) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 01, 03, 12, 26, 27, 36, 66, 73, 74, 75, 79 a 83 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
ČSN č.ú. 01 0035/21 • Systém managementu kvality – Návod pro dokumentované informace (PMD: ISO 21500:2021)
ČSN č.ú. 01 0036/21 • Management projektu, programu a portfolia – Kontext a koncepce (PMD: ISO 20270:2021)
ČSN č.ú. 01 0037/21 • Akustika – Charakterizování zdrojů zvuku a vibrací šířených konstrukcí – Nepřímé měření blokovacích sil (PMD: ISO 21500:2019)
ČSN č.ú. 01 0038/21 • Akustika – Určení hladin akustického výkonu hluku koncových prvků , koncových jednotek a regulačních a uzavíracích součástí vzduchotechnických zařízení na základě měření v dozvukové místnosti (PMD: EN ISO 5135:2020 + ISO 5135:2020)
ČSN č.ú. 01 0039/21 • Vibrace – Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickým ložisky – Část 1: Slovník (PMD: ISO 14839-1:2018)
ČSN č.ú. 03 0006/21 • Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků – Část 2: Stanovení distribuce velikosti částic (PMD: EN ISO 11127-2:2021 + ISO 11127-2:2020)
ČSN č.ú. 03 0007/21 • Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků – Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty (PMD: EN ISO 11127-3:2021 + ISO 11127-3:2020)
ČSN č.ú. 03 0008/21 • Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků – Část 5: Stanovení vlhkosti (PMD: EN ISO 11127-5:2021 + ISO 11127-5:2020)
ČSN č.ú. 12 0002/21 • Energetická náročnost budov – Systém správy budov – Část 1: Modul M10-12 (PMD: EN ISO 52127-1:2021 + ISO 52127-1:2021)
ČSN č.ú. 26 0005/21 • Regálové zakladače – Bezpečnostní požadavky pro S/R stroje (PMD: EN 528:2021)
ČSN č.ú. 26 0006/21 • Motorové manipulační vozíky – Viditelnost – Zkušební metody a ověřování – Část 5: Průmyslové vozíky s protiváhou s proměnným vyložením větším než 10 000 kg (PMD: EN 16842-5:2021)
ČSN č.ú. 26 0007/21 • Motorové manipulační vozíky – Viditelnost – Zkušební metody a ověřování – Část 8: Vozíky s protiváhou se stojícím řidičem do 10 000 kg včetně (PMD: EN 16842-8:2021)
ČSN č.ú. 27 0014/21 • Jeřáby – Bezpečnost – Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen (PMD: EN 13155:2020)
ČSN č.ú. 36 0035/21 • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily (PMD: EN 62841-3-1:2014/FprAA (MD2))
ČSN č.ú. 66 0002/21 • Tyče vlepované do lepených konstrukčních výrobků ze dřeva – Zkoušení, požadavky a klasifikace pevnosti ve smyku (PMD: EN 17334:2021)
ČSN č.ú. 66 0003/21 • Dvousložková epoxidová a polyuretanová lepidla na opravu naprasklých dřevěných konstrukcí na místě – Zkoušení, požadavky a ověřování pevnosti po opravě (PMD: EN 17418:2021)
• ČSN č.ú. 73 0028/21 • Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 4: Těsnění spár (PMD: EN 1366-4:2021(CPR))
• ČSN č.ú. 73 0028/21 • Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 4: Těsnění spár (PMD: EN 1366-4:2021(CPR))
• ČSN č.ú. 73 0031/21 • Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (revize ČSN 73 4201)
• ČSN č.ú. 73 0032/21 • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání sestav dveří a otevíravých oken – Část 4: Trvanlivost samozavírání požárně odolných prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravích oken, v kovovém rámu (PMD: FprEN 17020-4 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0034/21 • Přístupnost a využitelnost zastavěného prostředí – Funkční požadavky (PMD: FprEN 17210)
• ČSN č.ú. 73 0035/21 • Zkoušky požární odolnosti – Část 1: Obecné požadavky (PMD: EN 1363-1:2020 (CPR)
• ČSN č.ú. 73 0036/21 • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 3: Lehké příčky (PMD: EN 15254-3:2019 (CPR)
• ČSN č.ú. 73 0037/21 • Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 13: Komíny (PMD: EN 1366-13:2019 (CPR))
• ČSN č.ú. 74 0004/21 • Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří – Klasifikace, požadavky a zkušební metody – Část 1: Povrchově neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy (PMD: EN 12608-1:2016+A1:2020)
• ČSN č.ú. 74 0005/21 • Clony a okenice – Tepelná a zraková pohoda – Zkušební a výpočtové metody (PMD: EN 14500:2021)
• ČSN č.ú. 74 0006/21 • Clony a okenice – Tepelná a zraková pohoda – Funkční charakteristiky a klasifikace (PMD: EN 14501:2021)
• ČSN č.ú. 75 0010/21 • Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola provozu – Část 1: Obecné požadavky (PMD: EN 14654-1:2021)
• ČSN č.ú. 75 0011/21 • Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola provozu – Část 2: Sanace (PMD: EN 14654-2:2021)
• ČSN č.ú. 75 0012/21 • Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola provozu – Část 3: Čištění odvodňovacích a stokových systémů (PMD: EN 14654-3:2021)
• ČSN č.ú. 75 0013/21 • Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola provozu – Část 4: Kontrola vstupů od uživatelů (PMD: EN 14654-4:2021)
• ČSN č.ú. 79 0001/21 • Usně – Chemické stanovení obsahu formaldehydu – Část 1: Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (PMD: EN ISO 17226-1:2021 + ISO 17226-1:2021)
• ČSN č.ú. 79 0002/21 • Usně – Chemické zkoušky – Stanovení obsahu volného formaldehydu v pomocných prostředcích pro výrobu usní (PMD: EN ISO 27587:2021 + ISO 27587:2021)
• ČSN č.ú. 83 0025/21 • Tuhá alternativní paliva – Bezpečná manipulace a skladování (PMD: EN ISO 21912:2021 + ISO 21912:2021)
• ČSN č.ú. 83 0032/21 • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 3: Tříděné dřevní brikety (PMD: EN ISO 17225-3:2021 + ISO 17225-3:2021)
• ČSN č.ú. 83 0033/21 • Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 4: Tříděná dřevní štěpka (PMD: EN ISO 17225-4:2021 + ISO 17225-4:2021)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídách 03, 12, 26, 36, 66, 79, č.ú. 27 0012/21, 73 0032/21 a 73 0034/21, 74 0005/21 a 74 0006/21, 83 0025/21
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 01 0035/21 a 01 0036/21: Česká společnost pro jakost, z.s., Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1
• č.ú. 01 0037/21 a 01 0038/21: Ing. Zdeněk Jandák, CSc., nám. Jiřího z Lobkovic 2307/15, 130 00 Praha 3
• č.ú. 27 0014/21
: Ing. Miroslav Jírů, Myslivní 734/64, 623 00 Brno
• úkoly ve třídě 75: Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
• č.ú. 73 0028/21, 73 0031/21, 73 0035/21 – 73 0037/21: PAVUS a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
• č.ú. 74 0004/21
: LOPSERVIS s.r.o., Golčova 486, 148 00 Praha 4 – Kunratice
• č.ú. 83 0032/21 a 83 0033/21
: RNDr. Alice Kotlánová, Bednaříkova 2186/3, 628 00 Brno – Líšeň

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina