aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 7. května 2021 ve Věstníku ÚNMZ č. 5/2021 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období I. pololetí 2021.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají výrobců obráběcích strojů, dveří, čalouněného a kancelářského nábytku, biopaliv a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 4. 6. 2021) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese mailto:normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 16, 20, 67, 73, 75, 80, 83 a 91 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
ČSN č.ú. 16 0002/21 • Stavební kování – Mechanické dveřní kování – Požadavky a zkušební metody (PMD: EN 16867:2020)
ČSN č.ú. 20 0001/21 • Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 3: Určení tepelných vlivů (PMD: ISO 1230-3:2007)
ČSN č.ú. 67 0017/21 • Nátěrové hmoty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 3: Fluorescenční UV lampy (PMD: EN ISO 16474-3:2021 + ISO 16474-3:2021)
ČSN č.ú. 73 0020/21 • Informační modelování staveb – Úroveň potřeby informací – Část 1: Pojmy a principy (PMD: EN 17412-1:2020)
• ČSN č.ú. 73 0020/21 • Informační modelování staveb – Úroveň potřeby informací – Část 1: Pojmy a principy (PMD: EN 17412-1:2020)
• ČSN č.ú. 73 0021/21 • Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) – Management informací s využitím informačního modelování staveb – Část 3: Provozní fáze aktiv (PMD: EN ISO 19650-3:2020 + ISO 19650-3:2020)
• ČSN č.ú. 73 0023/21 • Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 5: Instalační kanály a šachty (PMD: EN 1366-5:2021(CPR))
• ČSN č.ú. 73 0024/21 • Akustika – Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 5: Radiační účinnost stavebních prvků (PMD: EN ISO 10848-5:2020 + ISO 10848-5:2020)
• ČSN č.ú. 75 0005/21 • Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola provozu – Část 4: Kontrola vstupů od uživatelů (PMD: EN 14654-4:2021)
• ČSN č.ú. 75 0006/21 • Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola provozu – Část 3: Čištění odvodňovacích a stokových systémů (PMD: EN 14654-3:2021)
• ČSN č.ú. 75 0007/21 • Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola provozu – Část 2: Sanace (PMD: EN 14654-2:2021)
• ČSN č.ú. 75 0008/21 • Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola provozu – Část 1: Obecné požadavky (PMD: EN 14654-1:2021)
• ČSN č.ú. 80 0004/21 • Textilie – Metody zkoušení pro netkané textilie – Část 4: Stanovení pevnosti v dalším trhání (PMD: EN ISO 9073-4:2021 + ISO 9073-4:2021)
• ČSN č.ú. 80 0005/21 • Textilie – Stanovení deformovatelnosti plošné textilie nuceným mechanickým roztažením (PMD: EN ISO 21765:2021 + ISO 21765:2021)
• ČSN č.ú. 83 0022/21 • Tuhá alternativní paliva – Metoda stanovení obsahu biomasy (PMD: EN ISO 21644:2021 + ISO 21644:2021)
• ČSN č.ú. 83 0023/21 • Tuhá alternativní paliva – Metoda stanovení obsahu biomasy (PMD: EN ISO 21644:2021 + ISO 21644:2021)
• ČSN č.ú. 91 0003/21 • Kancelářský nábytek – Kancelářské židle – Metody stanovení rozměrů (PMD: ISO 24496:2021)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídě 75, č.ú. 83 0023/21
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 16 0002/21: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
• č.ú. 20 0001/21
: Svaz strojírenské technologie, Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1
• č.ú. 67 0017: SVÚOM s.r.o., U Měšťanského pivovaru 934/4, 170 00 Praha 7 – Holešovice
• č.ú. 73 0020 a 73 0021
: CAD – BIM s.r.o., Eliášova 460/35, 160 00 Praha 6
• č.ú. 73 0023: PAVUS a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
• č.ú. 73 0024
: Ing. Zdeněk Jandák, CSc., nám. Jiřího z Lobkovic 2307/15, 130 00 Praha 3
• č.ú. 73 0023
:
• č.ú. 83 0022
: RNDr. Alice Kotlánová, Bednaříkova 2186/3, 628 00 Brno – Líšeň
• úkoly ve třídách 80 a 91
: Textilní zkušební ústav, s.p., Cejl 480/12, 602 00 Brno – Zábrdovice

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina