aktuality

Práca „Environmentálne benefity drevostavby…“ postúpila zo Žiliny do Ostravy

Penzión Harhaj ako drevostavba – pôvodný projekt vrátane všetkých detailov vypracovala Bc. Veronika Strončeková (SF ŽU Žilina)
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Študentskú vedeckú a odbornú činnosť (ŠVOČ) 2021 na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity zúžili len do troch sekcií. Sekcia č. 1 bola zameraná na Pozemné stavby a architektúru, sekcia č. 2 na Stavebnú mechaniku, sekcia č. 3 bola zmiešaná a zahŕňala ostatné vedné odbory. Práve v nej udelili až 5 cien pre práce, ktoré postúpili do pôvodných kategórií súťažného zamerania ŠVOČ.

V Sekcii Pozemné stavby a architektúra udelili len dve ceny pre postup do medzinárodného kola ŠVOČ. Nominácia patrí práci autoriek Bc. Veronika Strončeková a Romana Milová „Prípadová štúdia: Environmentálne benefity drevostavby oproti murovanej na príklade dvoch penziónov“. Vedúcim práce bol Ing. Peter Juráš, PhD. Prvú časť tvorila pôvodná bakalárska práca 2019/20 Veroniky Strončekovej Penzión Harhaj. Prácu zostavila z projektu školskej teoretickej práce. Penzión tvorí trojpodlažný objekt – novostavba z CLT panelov, obvodové majú hrúbku 120 mm. Stropy sú trámové so záklopom z CLT panelov. Práca na 84 stranách rieši všetky detaily aj pre prípadnú realizáciu. Viac informácií o projekte penziónu Harhaj nájdete TU.

Protipólom riešenia drevostavby je druhá časť spoločnej práce formou penziónu ako klasickej murovanej stavby. Práca oboch autoriek získala vo Fakultnej ŠVOČ 2. miesto.

Z Fakultného kola ŠVOČ na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity si postup do medzinárodného kola ŠVOČ zabezpečilo 8 prác, ktoré zaradili do 6 sekcií podľa medzinárodných kritérií. Medzinárodné kolo sa uskutoční na Fakulte stavební VŠB Technická univerzita Ostrava (FAST VŠB TU Ostrava).

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina