aktuality

Práca „Environmentálne benefity drevostavby…“ postúpila zo Žiliny do Ostravy

Penzión Harhaj ako drevostavba – pôvodný projekt vrátane všetkých detailov vypracovala Bc. Veronika Strončeková (SF ŽU Žilina)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Študentskú vedeckú a odbornú činnosť (ŠVOČ) 2021 na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity zúžili len do troch sekcií. Sekcia č. 1 bola zameraná na Pozemné stavby a architektúru, sekcia č. 2 na Stavebnú mechaniku, sekcia č. 3 bola zmiešaná a zahŕňala ostatné vedné odbory. Práve v nej udelili až 5 cien pre práce, ktoré postúpili do pôvodných kategórií súťažného zamerania ŠVOČ.

V Sekcii Pozemné stavby a architektúra udelili len dve ceny pre postup do medzinárodného kola ŠVOČ. Nominácia patrí práci autoriek Bc. Veronika Strončeková a Romana Milová „Prípadová štúdia: Environmentálne benefity drevostavby oproti murovanej na príklade dvoch penziónov“. Vedúcim práce bol Ing. Peter Juráš, PhD. Prvú časť tvorila pôvodná bakalárska práca 2019/20 Veroniky Strončekovej Penzión Harhaj. Prácu zostavila z projektu školskej teoretickej práce. Penzión tvorí trojpodlažný objekt – novostavba z CLT panelov, obvodové majú hrúbku 120 mm. Stropy sú trámové so záklopom z CLT panelov. Práca na 84 stranách rieši všetky detaily aj pre prípadnú realizáciu. Viac informácií o projekte penziónu Harhaj nájdete TU.

Protipólom riešenia drevostavby je druhá časť spoločnej práce formou penziónu ako klasickej murovanej stavby. Práca oboch autoriek získala vo Fakultnej ŠVOČ 2. miesto.

Z Fakultného kola ŠVOČ na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity si postup do medzinárodného kola ŠVOČ zabezpečilo 8 prác, ktoré zaradili do 6 sekcií podľa medzinárodných kritérií. Medzinárodné kolo sa uskutoční na Fakulte stavební VŠB Technická univerzita Ostrava (FAST VŠB TU Ostrava).

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina