technológie

Parkety do stromečku nebo maďarský vzor?

Parkety
Speciální frézovací NC stroj pro opracování konců parketových vlysů. Foto: Radomír Čapka
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

U dřevěných podlah můžeme v poslední době sledovat trend návratu ke klasickým parketovým vzorům, jako je skládání parketových vlysů do stromečku (rybí kost) nebo do tzv. maďarského vzoru. Jaký je mezi oběma vzory rozdíl? Stromeček, jak známo, vzniká skládáním parketových vlysů vůči sobě pod úhlem 90° se střídavým „překládáním“ kolmo zakrácených konců parketových vlysů přes sebe. U maďarského vzoru, označovaného též jako chevron, se vlysy pokládají pod různými úhly vůči sobě, přičemž konce vlysů jsou seříznuty na pokos rovněž pod různými úhly (nejčastěji od 40° do 60°) a vlysy se přikládají zkosenými konci k sobě. Výroba těchto vlysů vyžaduje poněkud jinou technologii, než kterou známe z výroby klasických vlysů.

Parkety

Klasické parketové vzory se opět vrací. Ať už se jedná o u nás tradiční stromečkový vzor, nebo v zahraničí používaný tzv. maďarský vzor

Výrobou různých speciálních strojů pro dřevozpracující průmysl včetně průmyslu parketářského se zabývá také nizozemská rodinná firma, která má ve svém portfoliu i speciální frézovací NC stroj s příznačným názvem Chevron na opracování konců parketových vlysů pod jakýmkoliv úhlem plynule nastavitelným v rozpětí mezi -45° a +45°. Dokáže tak vyrábět parkety jak pro stromečkový, tak pro maďarský vzor.

Stroj se používá nejčastěji v lince ve spojení se zkracovací úhlovou pilou, která vlys před vstupem do frézovacího stroje zakrátí na požadovanou délku a s požadovaným úhlem konců. Přímo od pily je dílec pomocí pásového dopravníku dopraven do NC stroje Chevron.

Pracovní „jádro“ frézovacího stroje tvoří dvě svislá vysokootáčková elektrovřetena uložená na dvou programovatelných SCARA robotických ramenech (SCARA je typ průmyslového robota. Zkratka znamená Selective Compliance Assembly Robot Arm nebo Selective Compliance Articulated Robot Arm. Díky rozložení kloubů paralelní osy SCARA je rameno mírně poddajné ve směru os X–Y, ale tuhé ve směru osy Z, proto termín Selektivně poddajný. https://en.wikipedia.org/wiki/SCARA), která s elektrovřeteny pohybují v osách X a Y. Každé elektrovřeteno obrábí jeden konec parketového vlysu – na jednom konci vytváří pero, na druhém drážku.

Dalším důležitým funkčním prvkem stroje jsou dvě průchozí úhlově nastavitelná pravítka, která slouží k přesnému vedení frézovacích vřeten…

Zobraziť celý článok v eDM 5/2021 >>
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina