aktuality

Celková důvěra v ekonomiku se zvýšila

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně zvýšil o 7,7 bodu na hodnotu 94,7, přičemž vzrostly obě jeho složky. Indikátor důvěry podnikatelů se zvýšil o 7,1 bodu na hodnotu 94,8 a indikátor důvěry spotřebitelů o 9,9 bodu na hodnotu 93,9. Oproti dubnu loňského roku, kdy se naplno projevily dopady první vlny pandemie koronaviru, jsou souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a indikátor důvěry spotřebitelů na vyšší úrovni.

„Předpokládaný růst tempa výrobní činnosti v průmyslu a především očekáváné zlepšení poptávky a ekonomické situace podniků v odvětvích obchodu a služeb, motivované zřejmě avizovaným postupným rozvolňováním ekonomiky, byly zdaleka nejvýznamnějšími faktory růstu dubnové důvěry podnikatelů,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

V odvětví průmyslu se v dubnu důvěra v ekonomiku zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 6,9 bodu na hodnotu 102,3. Podíl průmyslových podniků hodnotících svou současnou celkovou poptávku jako nedostatečnou se meziměsíčně snížil. Stav zásob hotových výrobků se oproti březnu téměř nezměnil. Podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců růst tempa výrobní činnosti se výrazněji zvýšil. Hlavními bariérami růstu produkce jsou nedostatečná poptávka, kterou uvedlo přibližně 30 % respondentů, následovaná nedostatkem materiálu a zařízení, jenž limituje 24 % respondentů. Nedostatek materiálu a zařízení označilo za hlavní bariéru růstu produkce vůbec největší procento respondentů od počátku sledování. Meziročně je důvěra podnikatelů v průmyslu vyšší.

Využití výrobních kapacit podniků ve zpracovatelském průmyslu v dubnu dosáhlo téměř 85 %, což je o něco méně než v předchozím čtvrtletí. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami, přibližně stejně jako v lednu, na 12 měsíců.

Z výsledků šetření o investicích, které probíhalo v průběhu března a první poloviny dubna, vyplývá, že podniky ve zpracovatelském průmyslu očekávají v roce 2021, po výrazném poklesu v loňském roce (o 15 %), růst investic přibližně na úrovni 11 %.

Očekávané investice by se v tomto roce měly týkat převážně obnovy stávajících výrobních zařízení a rozšíření výrobních kapacit. Méně už pak pořízení nových technologií.

Důvěra podnikatelů ve stavebnictví se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 5,5 bodu na hodnotu 110,9. V dubnu se meziměsíčně zvýšil podíl podnikatelů považujících svou současnou poptávku po stavebních pracích za nedostatečnou. Zároveň se snížil podíl respondentů očekávajících v příštích třech měsících zvýšení stávajícího počtu zaměstnanců. Hlavními bariérami růstu produkce jsou nedostatečná poptávka (uvedlo přibližně 32 % respondentů) a nedostatek zaměstnanců (uvedlo přibližně 25 % respondentů). Oproti dubnu 2020 je ovšem důvěra ve stavebnictví vyšší.

V odvětví obchodu se důvěra podnikatelů zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 8 bodů na hodnotu 94,9. Ve srovnání s březnem se zvýšil podíl podnikatelů hodnotících celkovou ekonomickou situaci jako dobrou. Zároveň se výrazně zvýšil podíl podnikatelů očekávajících zlepšení své ekonomické situace v období příštích tří měsíců. A k mírnému zvýšení došlo i u stavu zásob zboží na skladech. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů v obchodě vyšší.

Důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se zvýšila. Indikátor důvěry v dubnu vzrostl o 8,6 bodu na hodnotu 85,4. Hodnocení současné ekonomické situace podniků ve službách se v meziměsíčním srovnání zlepšilo. Podíl respondentů negativně hodnotících současnou celkovou poptávku se oproti březnu výrazně snížil. Zároveň se výrazně zvýšil podíl podnikatelů očekávajících zlepšení poptávky po službách v období příštích tří měsíců. Nejvíce respondentů ve službách (36 %) uvedlo jako hlavní bariéru růstu produkce ostatní bariéry, související pravděpodobně s preventivními opatřeními proti šíření nemoci covid-19. Druhou nejvýznamnější bariérou byla nedostatečná poptávka (uvedlo přibližně 33 % respondentů). Ve srovnání s dubnem loňského roku je důvěra ve vybraných službách vyšší.

V dubnu se důvěra v ekonomiku mezi spotřebiteli po tříměsíčním poklesu zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 9,9 bodu na hodnotu 93,9. Podíl respondentů očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace se po třech měsících snížil. Obavy z růstu nezaměstnanosti sice poklesly, ale podíl spotřebitelů očekávajících její zvýšení zůstává vysoko nadprůměrný. Obavy spotřebitelů ze zhoršení vlastní finanční situace se oproti březnu téměř nezměnily. Vzrostl ale počet respondentů, kteří předpokládají, že v následujících dvanácti měsících uspoří nějaké finanční prostředky. Obavy z růstu cen jsou stále vysoké. Meziročně je důvěra spotřebitelů vyšší.

Zdroj: ČSÚ

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina