aktuality

Kreatívna inovácia dizajnu – Nový európsky Bauhaus

Symboly Bauhausu ako ho dnešné generácie nepoznajú
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Do projektu Európskej komisie Nový európsky Bauhaus (NEB) sa zapojilo aj Slovenské centrum dizajnu (SCD) a ďalšie projekčné a stavebné organizácie. Aktívna je tiež platforma „Staviame z dreva“. Formou aktivít medzinárodného hospodárskeho, environmentálneho a kultúrneho rozvoja vytvárajú cieľ, ako spájať udržateľnosť, kultúru, rozvoj komunít a investície tak, aby pomohli napĺňať zámery Európskej zelenej dohody (European Green Deal).

Za týmito účelmi predstavilo SCD online prezentáciu „Nový európsky Bauhaus – vízia pre Slovensko“. Uviedli ciele, ambície a nové myšlienky tohto projektu, aj zaujímavé koncepty a projekty zo SR. Konkretizácia prostredníctvom výskumno-vývojového strediska Inolab SCD priblížila slovenské ambície a nové myšlienky tohto projektu i zaujímavé koncepty.

Organizátorom podujatia bol slovenský partner NEB a závery charakterizoval do Manifestu 2020. Zvýrazňuje, ako možno projekt využiť pre lepšie zvládnutie pandémie. Navrhuje inovačný rámec na podporu, uľahčenie a urýchlenie zelenej transformácie formou drevostavieb a nízko energetických stavieb. Dosiahnuť ju môžeme skombinovaním udržateľnosti a estetiky, spojením sveta kultúry a umenia so svetom vedy a technológií. NEB pomôže realizovať nové nápady na konkrétnych miestach vo všetkých regiónoch a územiach Európy.

V ďalšej fáze iniciatívy (fáza realizácie) zavedie 5 pilotných projektov pre spoločné koncipovanie.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina