aktuality

Kreatívna inovácia dizajnu – Nový európsky Bauhaus

Symboly Bauhausu ako ho dnešné generácie nepoznajú
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Do projektu Európskej komisie Nový európsky Bauhaus (NEB) sa zapojilo aj Slovenské centrum dizajnu (SCD) a ďalšie projekčné a stavebné organizácie. Aktívna je tiež platforma „Staviame z dreva“. Formou aktivít medzinárodného hospodárskeho, environmentálneho a kultúrneho rozvoja vytvárajú cieľ, ako spájať udržateľnosť, kultúru, rozvoj komunít a investície tak, aby pomohli napĺňať zámery Európskej zelenej dohody (European Green Deal).

Za týmito účelmi predstavilo SCD online prezentáciu „Nový európsky Bauhaus – vízia pre Slovensko“. Uviedli ciele, ambície a nové myšlienky tohto projektu, aj zaujímavé koncepty a projekty zo SR. Konkretizácia prostredníctvom výskumno-vývojového strediska Inolab SCD priblížila slovenské ambície a nové myšlienky tohto projektu i zaujímavé koncepty.

Organizátorom podujatia bol slovenský partner NEB a závery charakterizoval do Manifestu 2020. Zvýrazňuje, ako možno projekt využiť pre lepšie zvládnutie pandémie. Navrhuje inovačný rámec na podporu, uľahčenie a urýchlenie zelenej transformácie formou drevostavieb a nízko energetických stavieb. Dosiahnuť ju môžeme skombinovaním udržateľnosti a estetiky, spojením sveta kultúry a umenia so svetom vedy a technológií. NEB pomôže realizovať nové nápady na konkrétnych miestach vo všetkých regiónoch a územiach Európy.

V ďalšej fáze iniciatívy (fáza realizácie) zavedie 5 pilotných projektov pre spoločné koncipovanie.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina