aktuality

Do platnosti prichádzajú marcové normy na Slovensku

Iliustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vyberáme z ponuky STN, ich zmien a opráv vydaním tlačou a oznámením vo Vestníku ÚNMS SR za mesiac marec 2021.

Zmeny v normách:

 • STN EN ISO 19085-10/A11 (49 6115) • Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 10: Tesárske píly podľa požiadaviek ISO 19085-10: 2018, vrátane opravenej verzie 2019-12. Zmena A11 (EN ISO 19085-10: 2019/A11: 2020; ISO 19085-10: Corrected version 2019-12: 2018).

Nové STN normy pre priemysel:

 • STN EN ISO 12460-3 (49 2657) • Dosky na báze dreva. Stanovenie uvoľňovania formaldehydu. Časť 3: Metóda analýzy plynov v zmysle ISO 12460-3: 2020 (EN ISO 12460-3: 2020; ISO 12460-3: 2020)
 • STN P CEN ISO/TS 80004-3 (60 3030) • Nanotechnológie. Slovník. Časť 3: Uhlíkové nanoobjekty stanovené ISO/TS 80004-3: 2020 (CEN ISO/TS 80004-3: 2020; ISO/TS 80004-3: 2020)
 • STN EN ISO 41014 (96 2004) • Facility management. Vývoj stratégie Facility managementu v zmysle ISO 41014: 2000 (EN ISO 41014: 2020; ISO 41014: 2020)
 • STN EN ISO 14002-1 (83 9002) • Systémy environmentálneho manažérstva. Usmernenie pre používanie ISO 14002-1 týkajúce sa environmentálnych aspektov a potrieb v rámci environmentálnych oblastí. Časť 1: Všeobecne podľa ISO 14002-1: 2019 (EN ISO 14002-1: 2020; ISO 14002-1: 2019)

Prevádzková bezpečnosť budov a drevostavieb pred požiarmi:

 • STN EN 15004-1 (92 0430) • Stabilné hasiace zariadenia. Plynové hasiace zariadenia. Časť 1: Projektovanie, inštalovanie a údržba cez modifikáciu ISO 14520-1: 2015 (EN 15004-1: 2019)
 • STN EN 15004-2 (92 0430) • Stabilné hasiace zariadenia. Plynové hasiace zariadenia. Časť 2: Fyzikálne vlastnosti a návrh systému plynových hasiacich zariadení pre hasivo FK 5-1-12 v modifikácii ISO 14520-5: 2019 (EN 15004-2: 2020)
 • STN EN 15004-4 (92 0430) • Stabilné hasiace zariadenia. Plynové hasiace zariadenia. Časť 4: Fyzikálne vlastnosti a návrh systému plynových hasiacich zariadení pre hasivo HFC 125 v modifikácii ISO 14520-8: 2019 (EN 15004-4: 2020)
 • STN EN 15004-5 (92 0430) • Stabilné hasiace zariadenia. Plynové hasiace zariadenia. Časť 5: Fyzikálne vlastnosti a návrh systému plynových hasiacich zariadení pre hasivo HFC 227 ea v modifikácii ISO 14520-9: 2019 (EN 15004-5: 2020)
 • STN EN 15004-6 (92 0430) • Stabilné hasiace zariadenia. Plynové hasiace zariadenia. Časť 6: Fyzikálne vlastnosti a návrh systému plynových hasiacich zariadení pre hasivo HFC 23 v modifikácii ISO 14520-10: 2019 (EN 15004-6: 2020)
 • STN EN 1366-1+A1 (92 0811) • Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 1: Vzduchotechnické potrubia (EN 1366-1: 2014 +A1: 2020)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina