aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – březen 2021

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 3. 2021). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 2/2021

  • ČSN EN ISO 14007 (01 0907) • Environmentální management – Směrnice pro stanovení environmentálních nákladů a přínosů
  • ČSN EN ISO 14008 (01 0908) • Peněžní oceňování environmentálních dopadů a souvisejících environmentálních aspektů
  • ČSN ISO 20816-9 (01 1412) • Vibrace – Měření a hodnocení vibrací strojů – Část 9: Převodovky
  • ČSN P CEN ISO/TS 80004-11 (01 2003) • Nanotechnologie – Slovník – Část 11: Nanovrstva, nanonátěr, nanofilm a příbuzné termíny
  • ČSN P CEN ISO/TS 80004-13 (01 2003) • Nanotechnologie – Slovník – Část 13: Grafen a příbuzné dvourozměrné (2D) materiály
  • ČSN EN ISO 128-2 (01 3114) • Technická dokumentace produktu – Obecná pravidla zobrazování – Část 20: Základní pravidla pro kreslení čar
  • ČSN EN 1459-1+A1 (26 8804) • Terenní vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 1: Vozíky s proměnným vyložením
  • ČSN EN 16307-1 (26 8814) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů
  • ČSN EN 16842-10 (26 8818) • Motorové vozíky – Viditelnost – Zkušební metody a ověřování – Část 10: Tažné a tlačné traktory a nosiče břemen
  • ČSN EN 1837 (36 0457) • Bezpečnost strojních zařízení – Integrované osvětlení strojů
  • ČSN EN 15004-2 (38 9250) • Stabilní hasicí zařízení – Plynová hasicí zařízení – Část 2: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem FK-5-1-12
  • ČSN EN 15004-4 (38 9250) • Stabilní hasicí zařízení – Plynová hasicí zařízení – Část 4: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 125
  • ČSN EN 15004-6 (38 9250) • Stabilní hasicí zařízení – Plynová hasicí zařízení – Část 6: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 23
  • ČSN EN ISO 4625-1 (67 0570) • Pojiva pro nátěrové hmoty – Stanovení bodu měknutí – Část 1: Metoda kroužek-kulička
  • ČSN EN 15388 (72 1881) • Umělý kámen – Desky a formátované výrobky pro toaletní stolky a kuchyňské pracovní plochy
  • ČSN EN 1745 (72 2636) • Zdivo a výrobky pro zdivo – Metody stanovení tepelných vlastností
  • ČSN EN 16809-1 (72 7248) • Tepelně izolační výrobky pro budovy – Výrobky vyráběné in situ z volně sypaných perlí pěnového polystyrenu (EPS) a stmelených perlí pěnového polystyrenu – Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním
  • ČSN EN 16516+A1 (72 8012) • Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Stanovení emisí do vnitřního ovzduší
  • ČSN EN 1990 ed. 2 (73 0002) • Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
  • ČSN EN 1990 (73 0002) • Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí (změna Z5)
  • ČSN EN ISO 19650-5 (73 0150) • Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) – Management informací s využitím informačního modelování staveb – Část 5: Bezpečnostně orientovaný přístup k managementu informací
  • ČSN EN ISO 16283-2 (73 0511) • Akustika – Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost
  • ČSN EN 12715 (73 1071) • Provádění speciálních geodetických prací – Injektáže
  • ČSN EN 12608-1+A1 (74 6707) • Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří – Klasifikace, požadavky a zkušební metody – Část 1: Povrchově neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy
  • ČSN EN 13115 (74 6804) • Okna – Klasifikace mechanických vlastností – Svislé zatížení, kroucení a ovládací síly
  • ČSN EN 12046-1 (74 7015) • Ovládací síly – Zkušební metody – Část 1: Okna
  • ČSN EN ISO 1833-1 (80 0216) • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 1: Obecné principy a zkoušení
  • ČSN EN ISO 1833-2 (80 0216) • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 2: Třísložkové směsi vláken
  • ČSN EN ISO 12951 (80 4432) • Textilní podlahové krytiny – Zjišťování úbytku hmotnosti, zakotvení vlasu a změny vzhledu hrany schodu s použitím přístroje LISSON-TRETRAD
  • ČSN EN ISO 12960 (80 6161) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti vůči kyselinám a zásaditým kapalinám
  • ČSN EN 363 (83 2650) • Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu (oprava 1)
  • ČSN EN 17429 (96 1580) • Ochrana kulturního dědictví – Zadávání zakázek v oblasti restaurování a konzervace

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat:
www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

sk_SKSlovenčina