aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. ledna 2021 ve Věstníku ÚNMZ č. 1/2021 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období I. pololetí 2021.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají výrobců větracích systémů, zpracovatelů dřeva, výrobců čalouněného nábytku, podlahovin a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 5. 2. 2021) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 06, 12, 38, 49, 70, 72, 73, 80, 91 a 96 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 06 0008 • Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné systémy – Moduly M3-5,6,7,8 (PMD: EN 12098-25:2017)
• ČSN č.ú. 12 0009 • Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) – Akumulace (PMD: EN 16798-15:2017)
• ČSN č.ú. 12 0010 • Energetická náročnost budov – Část 13: Výpočet chladicích systémů – Výroba (PMD: EN 16798-13:2017)
• ČSN č.ú. 12 0011 • Větrání budov – Vzduchotechnické manipulační jednotky – Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí (PMD: EN 13053:2019)
• ČSN č.ú. 12 0013 • Větrání budov – Výkonová zkouška a kontroly zástavby bytových větracích systémů (PMD: EN 14134:2019)
• ČSN č.ú. 12 0014 • Zařízení komerčních kuchyní – Prvky pro větrání komerčních kuchyní – Část 1: Obecné požadavky včetně výpočtové metody (PMD: EN 16282-1:2017)
• ČSN č.ú. 12 0015 • Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5) (PMD: EN 16798-7:2017)
• ČSN č.ú. 12 0016 • Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4,M4-9) – Obecné požadavky (PMD: EN 16798-9:2017)
• ČSN č.ú. 12 0017 • Větrání budov – Vzduchovody – Nekovová potrubí – Požadavky a zkušební metody (PMD: EN 17192:2018)
• ČSN č.ú. 12 0018 • Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů – Část 5: Kryty a střešní vyústění koncových zařízení (PMD: EN 13141-5:2020)
• ČSN č.ú. 38 0018 • Stabilní hasicí zařízení – Mlhová zařízení – Část 1: Navrhování, instalace, kontrola a údržba (PMD: FprEN 14972-1)
• ČSN č.ú. 38 0019 • Stabilní hasicí zařízení – Aerosolová hasicí zařízení – Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty (PMD: EN 15276-1:2019)
• ČSN č.ú. 38 0020 • Stabilní hasicí zařízení – Aerosolová hasicí zařízení – Část 2: Navrhování, instalace, údržba (PMD: EN 15276-2:2019)
• ČSN č.ú. 49 0020 • Ochranné prostředky na dřevo – Urychlené stárnutí ošetřeného dřeva na biologické zkoušky – Postup odvětráváním PMD: EN 73:2000)
• ČSN č.ú. 49 0021 • Ochranné prostředky na dřevo – Urychlené stárnutí ošetřeného dřeva pro biologické zkoušky – Postup vyluhováním (PMD: EN 84:2000)
• ČSN č.ú. 49 0022 • Desky na bázi dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 3: Metoda plynové analýzy (PMD: EN ISO 12460-3:2020 + ISO 12460-2:2020)
• ČSN č.ú. 70 0002 • Sklo ve stavebnictví – Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost – Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace (PMD: EN 15998:2020)
• ČSN č.ú. 70 0003 • Sklo ve stavebnictví – Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost – Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace (PMD: EN 15998:2020)
• ČSN č.ú. 72 0038 • Tepelně izolační výrobky pro budovy – Vakuové izolační panely vyráběné výrobcem (VIP) – Specifikace (PMD: EN 17140:2020 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0120 • Akustika – Určení odporu proti proudění vzduchu – Část 2: Alternativní metoda proudění vzduchu (PMD: EN ISO 9053-2:2020 + ISO 9053-2: 2020)
• ČSN č.ú. 73 0121 • Akustika – Laboratorní metoda a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 5: Radiační účinnost stavebních prvků (PMD: EN ISO 10848-5:2020 + ISO 10848-5: 2020)
• ČSN č.ú. 73 0122 • Energetická náročnost budov – Ukazatele, požadavky, kvalifikace a osvědčení – Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti (PMD: EN ISO 52003-1:2017 + ISO 52003-1: 2017)
• ČSN č.ú. 73 0123 • Energetická náročnost budov – Vnější klimatické podmínky – Část 1: Obecné postupy výpočtu (PMD: EN ISO 52017-1:2017 + ISO 52017-1: 2017)
• ČSN č.ú. 73 0124 • Energetická náročnost budov – Citelné a latentní tepelné zatížení a vnitřní teploty – Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty (PMD: EN ISO 52010-1:2017 + ISO 52010-1: 2017)
• ČSN č.ú. 73 0125 • Energetická náročnost budov – Tepelné, solární a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků – Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením (PMD: EN ISO 52022-1:2017 + ISO 52022-1: 2017)
• ČSN č.ú. 80 0036 • Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Stanovení pevnosti v protržení – Část 1: Metoda s ocelovou kuličkou (PMD: EN ISO 3303-1:2020 + ISO 3303-1:2020)
• ČSN č.ú. 91 0012 • Pružné, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny – Stanovení elektrického odporu (PMD: EN 1081:2018+A1:2020)
• ČSN č.ú. 91 0013 • Pružné podlahové krytiny – Specifikace pro homogenní a heterogenní profilované pryžové podlahové krytiny (PMD: EN 12199:2020)
• ČSN č.ú. 91 0014 • Pružné podlahové krytiny – Specifikace pro podlahové dlaždice/sestavy pro volné kladení (PMD: EN ISO 20326:2018/A1:2020 + ISO 20326/Amd.1:2020)
• ČSN č.ú. 96 0003 • Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii staveních produktů (PMD: EN 15804:2012+A2:2019)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídě 06, č.ú. 12 0009 – 12 0017, 73 0122 – 73 0125
: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad
• č.ú. 12 0018, 38 0018, 49 0020 – 49 0022, 70 0002, 72 0038, 73 00120 a 73 0021, 80 0036, 91 0013 a 91 0014: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 38 0019 a 38 0020: PAVUS a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
• č.ú. 70 003: IKATES s.r.o., Tolstého 186, 415 03 Teplice
• č.ú. 91 0012: Textilní zkušební ústav, s.p., Cejl 480/12, 602 00 Brno – Zábrdovice
• č.ú. 96 0003: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina