aktuality

Medaila sv. Gorazda za vedecký prínos pre lesné a drevárske hospodárstvo

Nový nositeľ Gorazdovej medaily Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Dlhoročnú významnú vedeckovýskumnú a riadiacu prácu Rudolfa Kropila ocenil minister školstva, vedy, výskumu a športu na Slovensku Mgr. Branislav Gröhling tým, že mu udelil Veľkú medailu sv. Gorazda. Toto morálne ocenenie v rezorte a ďakovné listy s hlavičkou sv. Gorazda zvýrazňujú mimoriadne vyznamenanie nositeľa nielen v školstve, ale aj prínos pre kultúrne a spoločenské dianie v SR, príkladné smerovanie pri výchove a vzdelávaní. Cenu udeľujú od roku 1999 pri príležitosti Dňa učiteľov. Tohtoročnú Veľkú medailu sv. Gorazda prevzal nový nositeľ v dôsledku opatrení proti šíreniu koronavírusu až v predvianočnej atmosfére. Sv. Gorazd bol prvým slovanským žiakom a nasledovníkom sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave.

Nový nositeľ Gorazdovej medaily Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. je rektorom Technickej univerzity Zvolen už 3. funkčné obdobie od roku 2012 a súčasne prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie od roku 2016. Je absolventom VŠLD (Vysokej školy lesníckej a drevárskej – predchodca Technickej univerzity) Zvolen (1987). Na drevárskej a lesníckej Alma Mater pôsobí od roku 1989. Delegátom Slovenska v Európskej komisii bol v rokoch 2003–06. Za profesora bol menovaný v roku 2005, ako dekan Lesníckej fakulty TU Zvolen pôsobil v období 2007–12, rektorom Technickej univerzity Zvolen je od roku 2012. Vysokoškolský profesor je autorom vyše 100 odborných vedeckých prác.

Nový nositeľ Gorazdovej medaily Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina