aktuality

Výber z decembrového vestníka nových noriem uvádza aj vlastnosti okien

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR uviedol ponuku nových STN vo Vestníku ÚNMS SR na mesiac december 2020. Prináša podklady pre uverejnenie 145 nových noriem, 23 zmien a 4 opravy aktuálnych noriem.

• STN EN ISO 128-1 (01 3121) • Technická dokumentácia výrobku (TPD). Všeobecné zásady zobrazovania. Časť 1: Úvod a základné požiadavky podľa ISO 128-1: 2020 (EN ISO 128-1: 2020; ISO 128-1: 2020)

• STN EN ISO 128-100 (01 3121) • Technická dokumentácia výrobku (TPD). Časť 100: Register podľa ISO 128-100: 2020 (EN ISO: 128-100: 2020; ISO 128-100: 2020)

• STN EN 13115 (74 6187) • Okná. Klasifikácia mechanických vlastností. Zvislé zaťaženie, krútenie a ovládacie sily (EN 13115: 23020)

• STN EN 12046-1 (74 6105) • Ovládacie sily. Skúšobná metóda. Časť 1: Okná (EN 12046-1:2020)

• STN EN ISO/TEC 17000 (01 5202) • Posudzovanie zhody. Slovník a všeobecné zásady podľa ISO 17000: 2020 (EN ISO/TEC 17000: 2020; ISO 17000: 2020)

• STN P CEN ISO/TS 80004-11 (60 3030) • Nanotechnológie. Slovník. Časť 11: Nanovrstva, nanofilm a príbuzné termíny podľa ISO/TS 80004-11: 2017 (CEN ISO/TS 80004-11: 2020; ISO/TS 80004-11: 2017)

• STN P CEN ISO/TS 80004-13 (60 3030) • Nanotechnológie. Slovník. Časť 13: Grafén a príbuzné dvojrozmerné (2D) materiály podľa CEN ISO/TS 80004-13: 2017 (CEN ISO/TS: 80004-13: 2020; ISO/TS: 80004-13: 2017)

• STN EN ISO 1524 (67 3072) • Náterové látky a tlačové farby. Stanovenie jemnosti trenia podľa ISO 1524: 2020 (EN ISO 1524: 2020; ISO 1524: 2020)

• STN EN ISO 11890-2 (67 3029) • Náterové látky. Stanovenie obsahu prchavých organických látok (VOC) a/alebo poloprchavých organických látok (SVOC). Časť 2: Metóda plynovej chromatografie podľa ISO 11890-2: 2020 (EN ISO 11890-2: 2020; ISO 11890-2: 2020)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina