aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – prosinec 2020

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 12. 2020). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 11/2020

• ČSN EN ISO 14063 (01 0963) • Environmentální management – Environmentální komunikace – Směrnice a příklady
• ČSN ISO 14955-4 (20 0060) • Obráběcí stroje – Environmentální hodnocení obráběcích strojů – Část 4: Principy pro měření tvářecích strojů a laserových obráběcích strojů s ohledem na energetickou účinnost
• ČSN ISO 14955-5 (20 0060) • Obráběcí stroje – Environmentální hodnocení obráběcích strojů – Část 5: Principy pro zkoušení dřevoobráběcích strojů s ohledem na dodanou energii
• ČSN ISO 3875 (20 0316) • Obráběcí stroje – Podmínky zkoušek vnějších bezhrotových brusek – Zkoušky přesnosti
• ČSN ISO 6481 (20 0471) • Zkušební podmínky pro svislé protahovací stroje – Zkoušky přesnosti
• ČSN ISO 6480 (20 0472) • Zkušební podmínky pro vodorovné vnitřní protahovací stroje – Zkoušky přesnosti
• ČSN ISO 6779 (20 0473) • Zkušební podmínky pro svislé vnitřní protahovací stroje – Zkoušky přesnosti
• ČSN IEC 50(845):1996 (33 0050) • Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 845: Osvětlení (změna A3)
• ČSN 36 0340-1 IEC 61-1:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 1: Patice pro zdroje světla (změna Z50)
• ČSN 36 0340-2 IEC 61-2:1992 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 2: Objímky (změna Z47)
• ČSN 36 0340-3 IEC 61-3:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 3: Kalibry (změna Z49)
• ČSN EN IEC 63008 (36 1060) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Přístupnost ovládacích prvků, dvířek, vík, zásuvek a držadel
• ČSN EN IEC 62841-3-9 ed. 2 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily
• ČSN EN IEC 62841-3-9 ed. 2:2020 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily (změna A11)
• ČSN EN 62841-3-9:2016 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily (změna Z1)
• ČSN EN 1390 (49 0669) • Ochranné prostředky na dřevo – Zjišťování likvidačního účinku proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) – Laboratorní metoda
• ČSN EN 14128 (49 0673) • Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Kritéria účinnosti pro likvidační ochranné prostředky na dřevo stanovené biologickými zkouškami
• ČSN EN 13629 (49 2137) • Dřevěné podlahoviny – Individuální a spojované dílce z rostlého listnatého dřeva
• ČSN EN 235 (50 3405) • Tapety – Slovník a značky
• ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 (73 0035) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem
• ČSN EN 13381-1 (73 0858) • Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 1: Vodorovné ochranné membrány
• ČSN EN 15269-20 (73 0868) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 20: Kouřotěsnost dveří, uzávěrů, pohyblivých textilních závěsů a otevíravých oken
• ČSN EN ISO 1182 ed. 2 (73 0882) • Zkoušení reakce výrobků na oheň – Zkouška nehořlavosti
• ČSN EN ISO 1182:2010 (73 0882) • Zkoušení reakce výrobků na oheň – Zkouška nehořlavosti (změna Z1)
• ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A (73 1201) • National Annex – Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings
• ČSN EN 13384-1+A1 (73 4206) • Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 1: Samostatné komíny
• ČSN EN 13384-2+A1 (73 4206) • Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 2: Společné komíny
• ČSN EN 17293 (73 8116) • Dočasné stavební konstrukce – Provedení – Požadavky na výrobu
• ČSN EN ISO 3376 (79 3820) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení pevnosti v tahu a procentuálního prodloužení
• ČSN EN ISO 1833-28 (80 0216) • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 28: Směsi chitosanu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím zředěné kyseliny octové)
• ČSN EN ISO 21404 (83 8227) • Tuhá biopaliva – Stanovení tavitelnosti popela
• ČSN EN ISO 20049-1 (83 8233) • Tuhá biopaliva – Stanovení samozahřívání peletizovaných biopaliv – Část 1: Izotermická kalorimetrie
• ČSN EN 15398 (91 7888) • Pružné, textilní, laminátové a modulární mechanicky uzamykatelné podlahové krytiny (MMF) – Normalizované symboly pro podlahové krytiny – Doplňková část
• ČSN EN 1176-7 (94 0515) • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 7: Pokyny pro instalaci, kontrolu, údržbu a provoz

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina