aktuality

Nové vedenie š.p. LESY SR

Odvolaný generálny riaditeľ š.p. LESY SR Ing. Matej Vigoda. Foto: archív š.p. LESY SR
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Ján Mičovský, CSc. dňa 27. 11. 2020 odvolal z funkcie generálneho riaditeľa š.p. LESY SR Ing. Mateja Vigodu. Dôvodom je potreba zdynamizovania transformačného procesu a nastavenie účinnej obchodnej politiky. Vo funkcii pôsobil oficiálne od 22. 6. 2020. Ľutuje, že nemohol naplniť svoje plány reorganizácie podniku, ktorými vyhral výberové konanie.

Dočasne minister Mičovský poveril vedením š.p. LESY SR nového generálneho riaditeľa, ktorým je Ing. Tomáš Čuka. Doteraz pôsobil ako poverený riaditeľ odštepného závodu Levice. Je to najrozľahlejší OZ v rámci podniku, keď obhospodaruje 650 tisíc ha lesnej pôdy a má lesnatosť 11,2 %. Prevažujú listnaté porasty – až 96 %. Ročná ťažba dosahuje 240 tis. m³.

Personálne pohyby vo vedení š.p. LESY SR mali v priebehu novembra ukončiť poverenia odborným riaditeľom a naštartovať stabilizovanie podniku. Cieľom je  zabezpečenie hospodárenia spôsobom prírode blízkemu obhospodarovaniu. Chcú tak naplniť programové vyhlásenie vlády. Na základe výberových konaní menoval minister Ján Mičovský nových odborných riaditeľov generálneho riaditeľstva š.p. LESY SR so sídlom v Banskej Bystrici.

Racionalizačným procesom vytvorili funkciu ekonomicko-obchodného riaditeľa. Do funkcie nastúpil Ing. Jaroslav Poláček. Prišiel z OZ Žarnovica, kde pôsobil ako referent pre plánovanie, štatistiku a kontroling. Jeho prvým krokom v novej funkcii  má byť zjednodušenie riadenia a riadiacich procesov.

Do funkcie organizačný riaditeľ nastúpil JUDr. Ján Golian. Najdôležitejšie bude previesť podnik plánovanými organizačnými zámermi, dohliadať na celý proces reorganizácie, pripraviť ho a doviesť do úspešného finále. Má ovplyvniť prípravu Kolektívnej zmluvy pre rok 2021 na úrovni podniku a vyššiu formu KZ.

Výrobno-technický úsek vedie Ing. Eduard Apfel. Prišiel z funkcie hlavný inžinier Mestských lesov Banská Bystrica. Jeho úlohou je naštartovať zmeny v pracovných postupoch na GR a OZ, vo vonkajších prevádzkach. Potrebné je uplatniť princípy PBHL (prírode blízke hospodárenie v lese). Množstvo lesníkov v š.p. ovláda princípy a dokáže ich uplatňovať aj v praxi. Potrebná je ich flexibilita, rozhodovací proces a bohaté pracovné skúsenosti.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina