aktuality

Nový profesor pre drevárske technológie

Nový drevársky profesor Ivan Klement
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 18.11.2020 nových vysokoškolských profesorov. V príhovore zvýraznila, že očakáva od nich zveľaďovanie morálneho a odborného potenciálu študentov, tiež výrazné ovplyvnenie mladej generácie pri príprave pre prax. Uvedomuje si vyššie očakávania od akademickej elity a jej pozitívnych výsledkov.

Medzi 27 novovymenovanými špičkovými pedagógmi bol aj profesor Drevárskej fakulty Technickej univerzity Zvolen prof. Ing. Ivan Klement, CSc. Pôsobí ako vedúci Katedry drevárskych technológií DF TU Zvolen. Proces inauguračného konania sa začal 28.10.2019. Inauguračná prednáška sa uskutočnila 20.2.2020 ako súčasť obhajoby dizertačnej práce na tému Súčasný stav a perspektívy v oblasti sušenia a hydrotermickej úpravy dreva.

Na aktuálnom novembrovom vymenovaní bol aj nový profesor Lesníckej fakulty Technickej univerzity Zvolen prof. Ing. Karol Ujházy, PhD. pre vedný odbor Lesnícka fytológia. Akademickej slávnosti sa zúčastnil aj prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.

Ku gratulantom vymenovania prof. Ing. Ivana Klementa, CSc. za vysokoškolského profesora v drevárskom vednom odbore sa pripája aj kolektív tvorcov elektronických médií Drevársky magazín, kde je prof. Klement členom Rady konzultantov odborných rubrík a článkov.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina