aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – listopad 2020

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 11. 2020). Seznambsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 10/2020

 • ČSN EN ISO 80000-8 (01 1300) • Veličiny a jednotky –Část 8: Akustika
 • ČSN EN 82079-1:2013 (01 3782) • Zhotovování návodů k použití – Strukturování, obsah a prezentace – Část 1: Obecné zásady a podrobné požadavky (změna Z1)
 • ČSN EN ISO 7010 (01 8012) • Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky
 • ČSN EN ISO 28927-1 (10 6010) • Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 1: Úhlové a svislé brusky
 • ČSN EN 16867 (16 5195) • Stavební kování – Mechatronické dveřní kování – Požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN ISO 11553-1 (19 2011) • Bezpečnost strojních zařízení – Stroje pro laserové opracování – Část 1: Bezpečnostní požadavky pro laser
 • ČSN EN 50559:2013 (36 1060) • Elektrické vytápění místností, podlahové vytápění, charakteristiky funkce – Definice, metody zkoušení, stanovení rozměrů a značení (změna A1)
 • ČSN EN 62841-2-11:2016 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-11: Zvláštní požadavky na ruční pily s přímočarým vratným pohybem (změna A1)
 • ČSN EN 16925:2019 (38 9215) • Stabilní hasicí zařízení – Sprinklerová hasicí zařízení v budovách pro bydlení – Navrhování, instalace a údržba (oprava 1)
 • ČSN EN 844 (49 0016) • Kulatina a řezivo – Terminologie
 • ČSN EN ISO 19085-9 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu)
 • ČSN EN ISO 19085-11 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 11: Kombinované stroje
 • ČSN EN ISO 17178 (66 8638) • Lepidla – Lepidla pro lepení parket na podklad – Zkušební metody a minimální požadavky
 • ČSN EN ISO 3668 (67 0530) • Nátěrové hmoty – Vizuální porovnání barevného odstínu nátěrů
 • ČSN EN ISO 3262-1 (67 1300) • Plniva –Specifikace a zkušební metody – Část 1: Úvod a obecné zkušební metody
 • ČSN EN 927-7 (67 2010) • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 7: Hodnocení odolnosti nátěrů na dřevě proti tvoření skvrn způsobených suky
 • ČSN EN 927-11 (67 2010) • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 11: Hodnocení vzduchových bublinek/mikropěny v nátěrovém filmu
 • ČSN EN 17074 (70 1004) • Sklo ve stavebnictví –Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla produktové kategorie pro výrobky z plochého skla
 • ČSN EN 16613 (70 1588) • Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Stanovení viskoelastických vlastností mezivrstvy
 • ČSN 73 0331-1 (73 0331) • Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet – Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data
 • ČSN 73 0802 ed. 2 (73 0802) • Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
 • ČSN 73 0802:2009 (73 0802) • Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (změna Z4)
 • ČSN 73 0804 ed. 2 (73 0804) • Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
 • ČSN 73 0804:2010 (73 0804) • Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
 • ČSN 73 0831 ed. 2 (73 0831) • Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory
 • ČSN 73 0831:2011 (73 0831) • Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory (změna Z3)
 • ČSN 73 1901-1 (73 1901) • Navrhování střech – Část 1: Základní ustanovení
 • ČSN 73 1901-2 (73 1901) • Navrhování střech – Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou
 • ČSN 73 1901-3 (73 1901) • Navrhování střech – Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi
 • ČSN 73 4108 (73 4108) • Hygienická zařízení a šatny
 • ČSN 73 6005 (73 6005) • Prostorové uspořádání vedení technického vybavení
 • ČSN EN 17213 (74 6050) • Okna a dveře – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla pro produktovou kategorii pro okna a vnitřní dveře
 • ČSN EN ISO 17131 (79 2025) • Usně – Mikroskopická identifikace usně
 • ČSN EN ISO 14088 (79 3885) • Usně – Chemické zkoušky – Kvantitativní analýza činicích látek filtrační metodou
 • ČSN ISO 18184 (80 0069) • Textilie – Stanovení antivirové aktivity textilních výrobků
 • ČSN EN ISO 1833-17 (80 0216) • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 17: Směsi celulózových vláken a určitých vláken s chlorovlákny a určitými jinými vlákny (metoda s použitím koncentrované kyseliny sírové)
 • ČSN EN 17317 (80 4460) • Pružné, textilní, laminátové a modulární mechanicky uzamykatelné podlahové krytiny – Hodnota odrazivosti světla (LRV) povrchu podlahy
 • ČSN EN ISO 21945 (83 8212) • Tuhá biopaliva –Zjednodušená metoda vzorkování pro malé instalace
 • ČSN EN 13150 (91 0924) • Pracovní stoly pro laboratoře ve vzdělávacích institucích – Rozměry, požadavky na bezpečnost a trvanlivost a zkušební metody
 • ČSN EN 17368 (91 7833) • Laminátové podlahové krytiny – Stanovení odolnosti proti nárazu malou koulí
 • ČSN EN 17187 (96 1522) • Ochrana kulturního dědictví – Charakteristiky malt používaných pro památkové objekty

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina