aktuality

Dodávky dreva piliarskym podnikom z kalamít a prerezávok

Štátne lesy TANAP-u aj naďalej povedie Ing. Ján Marhefka
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

V zmysle metodiky výberových procesov na manažérske pozície v odvetví pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa uskutočnilo 2. kolo výberu nového riaditeľa Štátne lesy TANAP, š.p. so sídlom v Tatranskej Lomnici. Na základe písomných testov a osobného pohovoru o odborných znalostiach, manažérskych schopností a zručností vymenoval minister pôdohospodárstva Ing. Ján Mičovský, CSc. za nového riaditeľa Ing. Jána Marhefku.

Štátne lesy TANAP boli zriadené v roku 1995 a sú príspevkovou organizáciou v gescii Ministerstva pôdohospodárstva. Jednou z najdôležitejších osobných výziev pri budúcom smerovaní je zachovanie prírodných hodnôt na území ako kultúrneho dedičstva pre budúce generácie. Vytvára rovnováhu pri ochrane prírody a bezpečnosťou turistov na území Tatranského národného parku, Pieninského národného parku a v ich ochrannom pásme.

Lesný podnik vykonáva aj ťažobnú činnosť porastov z kalamity. Náhodnú činnosť z ťažby dodávajú piliarskym podnikom. Najväčšiu zásobu dreva pre nich vytvorila z vetrovej kalamity 19. novembra 2004, keď víchrica zničila 8737 ha lesa v správe TANAP z celkovej rozlohy 12.600 ha. Následky odstraňovali takmer 2 roky a dodávali do piliarskeho priemyslu kalamitnú guľatinu na spracovanie za nižšiu cenu. Okrem kalamít spracovávajú aj náhodnú ťažbu z prerezávok. V roku 2019 získali za vlastné výkony a tovar 2,2 mil. €.

Rodák z Podolínca Ing. Ján Marhefka pôsobí v Štátnych lesoch TANAP od roku 1999. Absolvoval Lesnícku fakultu Technickej univerzity Zvolen so zameraním na hospodársku úpravu lesov. Jednou z najdôležitejších osobných výziev pri budúcom smerovaní Štátnych lesov TANAP je udržanie 70-ročnej kontinuity pri integrovanej starostlivosti o lesnú krajinu vo vysokohorskom prostredí najstarších slovenských chránených území.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina