aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – říjen 2020

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 10. 2020). Seznambsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 9/2020

 • ČSN EN 14276-1 (14 2020) • Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 1: Nádoby – Všeobecné požadavky
 • ČSN EN 14276-2 (14 2020) • Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 2: Potrubí – Všeobecné požadavky
 • ČSN ISO 16092-2 (21 0705) • Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy
 • ČSN ISO 16092-4 (21 0705) • Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 4: Bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy
 • ČSN EN ISO 19432-1 (27 8603) • Stavební stroje a zařízení – Přenosné ruční řezací stroje se spalovacím motorem – Bezpečnostní požadavky pro řezací stroje se středově namontovanými rotujícími řezacími kotouči
 • ČSN EN 60598-2-22 ed. 2:2015 (36 0600) • Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení (změna A1)
 • ČSN EN IEC 62031 ed. 2 (36 0701) • LED moduly pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost
  • ČSN EN 62031:2009 (36 0701) • Moduly LED pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost (změna Z1)
 • ČSN EN 60335-2-6 ed. 3:2015 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče (změna A1)
 • ČSN EN 60335-2-6 ed. 3:2015 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče (změna A11)
 • ČSN EN 15388 (72 1881) • Umělý kámen – Formátované výrobky pro sanitární a kuchyňské desky
 • ČSN EN 13494 (72 7103) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení přídržnosti lepicí hmoty nebo základní vrstvy k tepelněizolačnímu materiálu
 • ČSN EN 13495 (72 7104) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení soudržnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem)
 • ČSN EN ISO 12006-2:2017 (73 0101) • Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 2: Rámec pro klasifikaci (změna Z1)
 • ČSN EN ISO 10211 (73 0551) • Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Tepelné toky a povrchové teploty – Podrobné výpočty
 • ČSN EN ISO 6946 (73 0558) • Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtové metody
 • ČSN EN ISO 3071 (80 0066) • Textilie – Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu
 • ČSN EN ISO 20932-1 (80 0886) • Textilie – Zjišťování pružnosti plošných textilií – Část 1: Zkoušky Strip
  • ČSN EN ISO 20932-2 (80 0886) • Textilie – Zjišťování pružnosti plošných textilií – Část 2: Multiaxiální zkoušky
 • ČSN EN ISO 20932-3 (80 0886) • Textilie – Zjišťování pružnosti plošných textilií – Část 3: Úzké plošné textilie
 • ČSN EN ISO 20024 (83 8206) • Tuhá biopaliva –Bezpečná manipulace a skladování tuhých biopaliv v komerčních a průmyslových instalacích
 • ČSN EN ISO 10581 (91 7850) • Pružné podlahové krytiny – Homogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny – Specifikace
 • ČSN EN 71-7+A3 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 7: Barvy nanášené prsty – Požadavky a metody zkoušení

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina