aktuality

Nové STN normy pre konštrukciu a realizáciu drevostavieb

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Októbrový vestník ÚNMS SR 2020 prináša prehľad nových technických noriem STN, ktoré pomôžu najmä konštruktérom a realizátorom drevostavieb.

 • STN EN 12404 (49 0667) • Trvanlivosť dreva a výrobkov na báze dreva. Zisťovanie účinnosti fungicídu proti prerastaniu huby suchej hniloby Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S. F. Gray z muriva na drevo. Laboratórna metóda. (EN 12404: 2020)
 • STN EN 1534 (49 2124) • Parkety a iné drevené podlahoviny. Stanovenie odolnosti proti vtlačeniu. Skúšobná metóda (EN 1534: 2020)
 • STN EN 235 (50 3407) • Obklady stien. Slovník a symboly (EN 235: 2020)
 • STN EN ISO 8970 (73 2816) • Drevené konštrukcie. Skúšanie spojov s mechanickými spojovacími prostriedkami. Požiadavky na hustotu dreva podľa ISO 8970: 2020 (EN ISO 8970: 2020; ISO 8970: 2020)
 • STN 730002 (73 0002) • Základné vybavenia pre nosné konštrukcie stavieb.
 • TN CEN ISO/TR 52000-2 (73 0712) • Energetická hospodárnosť budov. Zastrešujúce posúdenie energetickej hospodárnosti budov (EHB). Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52000-1 prostredníctvom ISO 52000-2: 2017 (CEN ISO/TR 52000-2: 2017; ISO/TR 52000-2: 2017)
 • STN EN 13098 (83 3609) • Pracovná expozícia. Meranie vzdušných mikroorganizmov a mikrobiálnych látok. Všeobecné požiadavky (EN 13098: 2019)
 • STN EN IEC 60721-3-0 (03 8900) • Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3-0: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a ich stupňa prísnosti. Úvod (EN IEC 60721-3-0: 2020; IEC 60721-3-0: 2020)
 • TNI CEN/TR 15350 (01 1425) • Mechanické kmitanie. Všeobecné zásady / návod pre posudzovanie expozície človeka pomocou kmitania na ruky pomocou dostupnej informácie vrátane predpokladov výrobcov strojov (CEN/TR 15350: 2020)
 • TNI CEN/TR 17506 (01 1428) • Pokyny pre tvorbu databáz o pôsobení kmitania na človeka (CEN/TR 17506: 2020)
 • STN EN ISO 3743-2 (011605) • Akustika. Určovanie hladín akustického výkonu zdrojov hluku pomocou akustického tlaku. Technické metódy pre malé prenosné zdroje v dozvukových poliach. Časť 2: Metódy pre špeciálne dozvukové skúšobné miestnosti podľa ISO 3743-2: 2018 (EN ISO 3743-2: 2019; ISO 3743-2: 2018)
 • STN EN IEC 62788-1-7 (36 4605) • Meracie postupy pre materiály používané vo fotovoltických moduloch. Časť 1-7: Materiály na zapuzdrenie. Skúšobný postup pre optickú odolnosť (EN IEC 62788-1-7: 2020; IEC 62788-1-7: 2020)
 • STN EN IEC 63172 (36 8053) • Metodika určovania triedy energetickej účinnosti elektrického príslušenstva (EN IEC 63172: 2020; IEC 63172: 2020)
 • STN EN 45557 (36 9096) • Všeobecná metóda na posúdenie pomeru recyklovaného materiálu v energeticky významných výrobkoch (EN 45557: 2020)
 • STN P CEN/TS 16931-3-2 (36 9640) • Elektronická fakturácia. Časť 3-2: Prepojenie syntaxe pre faktúru a dobropis ISO/IEC 19845/UBL 2.1 (CEN/TS 16931-3-2: 2020)
 • STN P CEN/TS 16931-3-3 (36 9640) • Elektronická fakturácia. Časť 3-3: Prepojenie syntaxe pre medziodvetvovú faktúru UN / CEFACT XML D16B (CEN/TS 16931-3-3: 2020)
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina