aktuality

Prioritou prerezávky pred holorubmi

Ťažba dreva v LPM š.p. Ulič prebieha najmä formou prerezávok. Foto: TASR
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Novým riaditeľom š.p. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič sa stal Ing. Mário Perinaj. Vo výberovom konaní Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka preukázal ambiciózne zámery potrebné pre celý región Poloniny v severovýchodnom cípe Slovenska, ktorý susedí s Poľskom a Ukrajinou. Kritizuje doterajší podrastový spôsob hospodárenia v š.p. LPM Ulič spojený s tzv. rúbaniskami, ktoré verejnosť vníma ako holoruby. Vyjadril sa, že „Je to zastaralý spôsob. Potrebné je plošné zavedenie prírode blízkeho hospodárenia na vidieku. Prioritnou úlohou je udržateľný rozvoj pre celý región s vytvorením nových pracovných miest v robotníckych profesiách. Prácu v lesoch a na poľnohospodárskej pôde je nevyhnutné skĺbiť s cestovným ruchom. Spokojný bude, keď z protiľahlého svahu uvidí les s viditeľnou činnosťou ľudí, ktorí nevytvárajú a nerozširujú nové rúbaniská.“

Lesopoľnohospodársky majetok š.p. Ulič založili v roku 1988 s cieľom spojenia lesníctva, spracovania dreva a hospodárenia na poľnohospodárskej pôde. Pre lesnú činnosť majú k dispozícii takmer 25 tis. ha lesa, z toho 18,5 tis. ha v majetku štátu. Ročne plánujú vyťažiť 90 tis. m³ dreva formou prerezávok na ploche cca 700 ha. Obnovu lesa plánujú ročne na ploche 90 hektárov. Za týmto účelom už prijali 13 nových robotníkov (najmä žien) na pestovné činnosti. Na území š.p. je 7 národných prírodných rezervácií a 12 prírodných parkov. Preto je potrebné zladiť preťaženosť zvážnic dreva s turistickými chodníkmi na podporu cestovného ruchu.

Vyťažené drevo tvoria prevažne listnaté sortimenty. Prioritným odberateľom je podniková píla v obci Stakčín s ročným porezom 3500 m³ bukovej hmoty. Píla pracuje od roku 1992. Zamestnáva 192 pracovníkov, ďalších 50 až 70 živnostníkov poskytuje dodávateľské služby pre ťažbu, dopravu a spracovanie drevnej hmoty. Dodávané drevo má certifikát PEFC od roku 2016.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina