aktuality

OSVČ mohou žádat o „ošetřovné“ za červen

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou od poloviny července žádat o „ošetřovné“ za červen. A to v rámci čtvrté výzvy ze speciálního dotačního programu ministerstva průmyslu a obchodu.

O dotaci může žádat OSVČ na hlavní činnost, která na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření infekce COVID-19 nemohla vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě/děti, které navštěvovalo/navštěvovaly školu nebo jiné dětské zařízení, které byly uzavřeny na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 nebo v návaznosti na ně a je/jsou mladší 13 let.

Dále OSVČ, která na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření infekce COVID-19 nemohla vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o osobu/osoby, která/které je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pokud nemohla/nemohly navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo která/které byla/byly v návaznosti na mimořádná opatření proti šíření infekce COVID-19 umístěna/umístěny dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají.

Podpořeny budou také OSVČ, které neumístily dítě či osobu závislou na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) do školy nebo jiného zařízení s ohledem na níže uvedené důvody (žadatel vybere jeden, který nejvíce odpovídá jeho situaci).

Důvody, proč dítě nenavštěvovalo školu nebo jiné dětské zařízení, nebo osoba závislá na pomoci jiné osoby nebyla umístěna do zařízení sociální péče, i když byly otevřeny:

  1. Ohrožení zdraví dítěte nebo osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I
  2. Ohrožení zdraví jiných osob, které žijí s dítětem nebo osobou závislou na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I
  3. Výrazné omezení kapacity školy nebo jiného dětského zařízení nebo zařízení sociální péče
  4. Výrazné omezení provozní doby školy nebo jiného dětského zařízení nebo zařízení sociální péče
  5. Nastavení omezujících režimových opatření ve škole nebo jiném dětském zařízení nebo v zařízení sociální péče

Dotace bude proplacena na bankovní účet žadatele.

Na dotaci není právní nárok.

Výše dotace: 500 Kč/den. Příjem žádostí bude ukončen 14.8.2020.

Podrobné informace k podání žádosti.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina