aktuality

Nová profesorka za prínos aplikácie dreva v dizajne interiéru a nábytku

Prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Pedagogicky, teoreticky a vedecky pôsobí prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. v oblasti nábytkového dizajnu (Mobiliár interiéru, Dizajn nábytku), náuky o materiáloch (Aplikácia dreva v dizajne), oblasti sociálnych a aplikovaných vied pri tvorbe prostredia (Humanizácia mikroprostredia). Vzdelávacie a teoretické podujatia prepája cez praktické využívanie formou série realizačných workshopov (Deň interiérovej praxe).

Formálne ju včera (14. 7. 2020) vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová za novú vysokoškolskú profesorku. Odovzdala vymenovacie dekréty 54 profesorom z rôznych oblastí vysokoškolského vzdelávania. Slávnosť sa uskutočnila v priestoroch historickej budovy Slovenskej národnej rady. V príhovore zvýraznila očakávania, že noví špičkoví pedagógovia prispejú k múdrosti celej našej spoločnosti a budú profilovať nových absolventov vysokých škôl tak, aby dosiahli vedecké parametre európskeho štandardu.

Prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. je absolventkou Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene (1992–97), absolvovala tu aj doktorandské štúdium (1997–2001) v odbore Konštrukcia a procesy výroby drevárskych výrobkov. Pôsobí ako vysokoškolská pedagogička, výskumníčka a manažérka projektov od roku 2010 na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V roku 2012 bola hlavnou zakladateľkou výskumno-vývojového centra BCDlab v rámci FA STU. Získané znalosti využila vo vlastnej nábytkovej manufaktúre MAVEKO (2005–09), ako projektová manažérka Sekcie európskej integrácie Ministerstva školstva (2002), projektová asistentka Phare Bussiness Support Programm pri Zväze spracovateľov dreva SR vo Zvolene (2000–01).

Základom získania profesúry pre Veroniku Kotradyovú bola inauguračná prednáška „Interdisciplinarita vo vývoji a výskume v oblasti dizajnu“, ktorú predniesla 12. 11. 2019.

Veronike Kotradyovej ako dlhoročnej externej spolupracovníčke Drevárskeho magazínu k získaniu najvyššieho vedecko-pedagogického titulu redakcia DM srdečne blahoželá.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina