aktuality

Fujara ako plnohodnotný hudobný nástroj

Fujaru pre triednu učiteľku Ing. Máriu Hrúzovú oživil pri preberaní vysvedčenia, ktoré mu odovzdal riaditeľ SOŠ Mgr. Igor Pecha (vľavo) a hlavný majster odbornej výchovy Mgr. Peter Dubiel
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Žilinský samosprávny kraj ocenil v rámci 13. ročníka súťaže „Inovačné ocenenie Žilinského kraja“ rôznych odvetví v kategóriách Malé a stredné podniky a Regionálny rozvoj pozoruhodné riešenia v roku 2020. Súčasťou bolo 34 prác žiakov stredných škôl. Prihlásené práce zaradili do hodnotenia súťaže „Stredoškolský podnikateľský zámer“. Za 2. miesto udelili cenu a finančnú odmenu Danielovi Fečovi za prácu „Fujara ako plnohodnotný hudobný nástroj“. Prvú účasť SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline získala škola za hodnotný obsah a prínos do možností podnikania. Navyše je práca charakterizovaná stručnosťou, prehladnosťou a zrozumiteľnosťou.

Daniel Fečo je čerstvým maturantom na saleziánskej SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Najskôr absolvoval 3-ročný učebný odbor Stolár. Po získaní výučného listu pokračoval v 2-ročnej nadstavbe Drevárska a nábytkárska výroba.

Skĺbenie teórie a praxe využil pri tvorbe prác ŠVOČ, ktorú organizuje Drevárska fakulta Technickej univerzity Zvolen. Práca sa umiestnila v roku 2018 v Stredoškolskej kategórii na 1. mieste s názvom: „Fujara – naše dedičstvo“. Fujaru aj vyrobil a venoval svojej triednej učiteľke Ing. Márii Hrúzovej ako odmenu za jej vynaložené úsilie pri teoretickej výučbe. Vyjadril tak aj vzťah k hudbe pri výrobe rôznych píšťaliek. V tému pokračoval aj v ďalšom ročníku zvolenskej ŠVOČ. Prihlásil do súťaže v roku 2019 prácu „Violončelo – od vízie k tónom melódie“ a opäť bolo z toho prvenstvo v stredoškolskej kategórii zvolenskej drevárskej ŠVOČ medzi 18 prácami.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina