aktuality

Důvěra v ekonomiku opět mírně posílila

Graf Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2003–2020)
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Souhrnný indikátor důvěry se meziměsíčně zvýšil o 2,1 bodu. Indikátor důvěry podnikatelů se zvýšil o 2,2 bodu a indikátor důvěry spotřebitelů o 1,4 bodu. I přes meziměsíční růst zůstává důvěra v ekonomiku stále hluboko pod dlouhodobým průměrem.

Podnikatelský indikátor důvěry v červnu vzrostl vlivem meziměsíčního zvýšení důvěry ve vybraných odvětvích služeb a v obchodě. „Důvěra ve službách se zejména díky mírnému zlepšení očekávané poptávky odpoutala od svého květnového historického minima. Z některých dílčích ukazatelů lze nicméně usuzovat, že podnikatelé stále nejsou z nejhoršího venku. Například současná poptávka nebo očekávaný počet zaměstnanců pro období příštích tří měsíců v červnu našly své nové pomyslné dno,“ sdělil Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

V průmyslu a ve stavebnictví naopak důvěra oproti květnu klesla. „Podniky v průmyslu nadále výrazně omezuje nedostatečná domácí i zahraniční poptávka, její negativní hodnocení se v červnu dále výrazně prohloubilo,“ dodal Jiří Obst.

Oproti květnu se zvýšila důvěra mezi spotřebiteli. „Stále poměrně velká část spotřebitelů se v červnu obávala růstu nezaměstnanosti a cen, i když ve srovnání s minulým měsícem se jejich podíl mírně snížil,“ upřesnila Veronika Ptáčková z oddělení konjunkturálních průzkumů.

Podrobné výsledky průzkumu

V odvětví průmyslu se důvěra podnikatelů meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,9 bodu na hodnotu 70,0. Negativní květnové hodnocení současné celkové poptávky se v červnu dále výrazně prohloubilo. Stav zásob hotových výrobků se meziměsíčně zvýšil. Ve srovnání s minulým měsícem se opět výrazně snížil podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců pokles výrobní činnosti a zhoršení jejich ekonomické situace. Očekávání vývoje ekonomické situace firem v průmyslu pro období příštích šesti měsíců se meziměsíčně nezměnila, stále ale mírně převládal podíl firem očekávajících zhoršení. Meziročně je důvěra v průmyslu výrazně nižší.

V odvětví stavebnictví se důvěra v ekonomiku meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,8 bodu na hodnotu 102,4. Podnikatelé ve stavebním sektoru zhodnotili současnou poptávku po stavebních pracích stejně jako v květnu. Mírně se zvýšil podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců snížení počtu zaměstnanců. Naopak podíl podniků očekávajících zhoršení své ekonomické situace pro období nejen příštích tří, ale i šesti měsíců, se meziměsíčně snížil. Ve srovnání s loňským květnem je důvěra ve stavebnictví stále výrazně nižší.

Důvěra podnikatelů v odvětví obchodu se ve srovnání s květnem zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 6,9 bodu na hodnotu 92,1. Hodnocení celkové ekonomické situace se meziměsíčně zlepšilo. Stav zásob zboží na skladech se oproti minulému měsíci výrazně snížil. V červnu se opět zvýšil podíl podniků, které pro období příštích tří měsíců očekávají zlepšení své ekonomické situace. Meziročně je ale důvěra v obchodě nižší.

Důvěra ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se ve srovnání s minulým měsícem zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl ze svého květnového historického minima o 7,2 bodu na hodnotu 72,2. Hodnocení celkové ekonomické situace se meziměsíčně zlepšilo. V červnu se ale dále prohloubilo negativní květnové hodnocení současné celkové poptávky. Na rozdíl od předešlého měsíce však v červnu převažoval podíl podniků očekávajících zvýšení poptávky pro období příštích tří měsíců a zároveň se výrazně snížil podíl podnikatelů očekávajících zhoršení své celkové ekonomické situace pro období nejen příštích tří, ale i šesti měsíců. V meziročním srovnání je důvěra ve vybraných službách výrazně nižší.

Mezi spotřebiteli se v červnu důvěra v ekonomiku meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,4 bodu na hodnotu 93,3. Spotřebitelé se ve srovnání s květnem méně obávali zhoršení jejich vlastní finanční situace. Obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace byly meziměsíčně přibližně stejné. Úmysl spořit se rovněž téměř nezměnil. I v červnu výrazně převládal počet spotřebitelů, kteří se obávali růstu cen a růstu nezaměstnanosti v následujících dvanácti měsících, i když jejich podíl se ve srovnání s květnem snížil. Meziročně je ovšem důvěra spotřebitelů podstatně nižší.

Zdroj: ČSÚ

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina