aktuality

Júlové normy v SR – stavby a drevostavby pod drobnohľadom

Ilustračné foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR uviedol ponuku nových STN vo Vestník ÚNMS SR na mesiac júl uverejňuje 152 nových noriem, 31 zmien a 4 opravy textu noriem.

  • STN EN 15398 (80 4455) • Pružné, textilné a laminátové podlahové krytiny. Normalizované symboly pre podlahové krytiny. Doplnkový prvok (EN 15398:2020)
  • STN EN 13150 (91 0917) • Pracovné stoly pre laboratóriá v školských zariadeniach. Rozmery, požiadavky na bezpečnosť a trvanlivosť a skúšobné metódy (EN 13150: 2020)
  • STN EN ISO 19650-1 (73 9011) • Organizácia informácií o stavbách. Manažment informácií s využitím informačného modelovania stavieb (BIM). Časť 1: Pojmy a princípy formulované ISO 19650-1: 2018 (EN ISO 19650-1: 2018; ISO 19650-1: 2018)
  • STN EN ISO 19650-2 (73 9011) • Organizácia informácii o stavbách. Manažment informácií s využitím informačného modelovania stavieb (BIM). Časť 2: Fáza dodania aktív v zmysle ISO 19650-2: 2018 (EN ISO: 19650-2: 2018; ISO 19650-2: 2018)
  • STN EN 14908-7 (74 7306) • Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 7: Komunikácia prostredníctvom internetových protokolov (EN 14908-7: 2019)
  • STN EN ISO 6414 (01 3229) • Technická dokumentácia výrobku (TPD). Technické výkresy v zmysle ISO 6414: 2020 (EN ISO 6414: 2020; ISO 6414: 2020)
  • STN EN IEC 61123 (01 0644) • Skúšky spoľahlivosti. Plány skúšok zhody pre pomer úspešnosti (EN IEC 61123: 2020; IEC 61123: 2019)
  • STN EN 12973 (01 0121) • Manažérstvo hodnoty (EN 12973: 2020)
  • STN EN 16234-1 (97 4050) • Rámec e-kompetentnosti (e-CF). Spoločný európsky rámec pre ICT profesionálov vo všetkých priemyselných odvetviach. Časť 1: Rámec (EN 16234-1: 2019)
  • STN EN 16991 (95 0109) • Rámec inšpekcie založenej na riziku (EN 16991: 2018).

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina