aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli
Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 7. května 2020 ve Věstníku ÚNMZ č. 5/2020 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období I. pololetí 2020.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají výrobců nábytku, dřevěných konstrukcí, dětských hřišť, čalouníků a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 4. 6. 2020) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 12, 67, 73, 77, 79, 80 a 94 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 12 0004 • Zařízení komerčních kuchyní – Prvky pro větrání komerčních kuchyní – Část 6: Oddělovače aerosolu; Konstrukce a bezpečnostní požadavky – (PMD: EN 16282-6:2020)
• ČSN č.ú. 12 0005 • Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) – Metoda 1: Distribuce a výroba (PMD: EN 16798-5-1:2017)
• ČSN č.ú. 67 0011 • Nátěrové hmoty – Smáčivost – Část 5: Stanovení polární složky a disperzní složky povrchového napětí kapalin z měření kontaktního úhlu na pevné látce, jestliže povrchová energie má pouze disperzní složku (PMD: EN ISO 19403-5:2020 + ISO 19403-5:2017)
• ČSN č.ú. 67 0012 • Nátěrové hmoty – Smáčivost – Část 6: Měření dynamického kontaktního úhlu (PMD: EN ISO 19403-6:2020 + ISO 19403-6:2017)
• ČSN č.ú. 67 0013 • Nátěrové hmoty – Smáčivost – Část 7: Měření kontaktního úhlu na nakloněné desce (úhlu sklouznutí kapky) (PMD: EN ISO 19403-7:2020 + ISO 19403-7:2017)
• ČSN č.ú. 67 0014 • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 8: Stanovení přilnavosti na dřevo po působení vody zkouškou dvojitým křížovým řezem (PMD: CEN/TS 927-8:2020)
• ČSN č.ú. 67 0015 • Nátěrové hmoty – Vizuální porovnání barevného odstínu nátěrů (PMD: EN ISO 3668:2020 + ISO 3668:2017)
• ČSN č.ú. 73 0018 • Dřevěné konstrukce – Zkoušení spojů s mechanickými spojovacími prostředky – Požadavky na hustotu dřeva (PMD: FprEN ISO 8970 + ISO/FDIS 8970 (ED 3)
• ČSN č.ú. 73 0023 • Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče (konsolidované znění ČSN 73 0835:2006)
• ČSN č.ú. 73 0024 • Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování (konsolidované znění ČSN 73 0833:2010)
• ČSN č.ú. 73 0025 • Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty (konsolidované znění ČSN 73 0804:2010)
• ČSN č.ú. 73 0026 • Požární bezpečnost staveb – Objekty spojů a poštovních provozů (konsolidované znění ČSN 73 0843:2001)
• ČSN č.ú. 73 0027 • Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (konsolidované znění ČSN 73 0802:2009)
• ČSN č.ú. 77 0003 • Obaly – Přepravní balení pro nebezpečné věci – Obaly na nebezpečné věci, středněobjemové obaly (IBC) a velké obaly – Směrnice pro použití ISO 9001 (PMD: EN ISO 16106:2020 (TDG) + ISO 16106:2020)
• ČSN č.ú. 79 0002 • Usně – Stanovení odolnosti proti odírání – Část 1: Metoda Taber® (PMD: EN ISO 17076-1:2020 + ISO 17076-1:2020)
• ČSN č.ú. 80 0011 • Textilie – Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu (PMD: EN ISO 3071:2020 + ISO 3071:2020)
• ČSN č.ú. 80 0012 • Textilie – Zjišťování pružnosti plošných textilií – Část 2: Manuální zkoušky (PMD: EN ISO 20932-2:2020 + ISO 20932-2:2018)
• ČSN č.ú. 80 0013 • Textilie – Zjišťování pružnosti plošných textilií – Část 1: Zkoušky Strip (PMD: prEN ISO 20932-1 + ISO 20932-1:2018)
• ČSN č.ú. 80 0014 • Textilie – Zjišťování pružnosti plošných textilií – Část 3: Úzké plošné textilie (PMD: EN ISO 20932-3:2020 + ISO 20932-3:2018)
• ČSN č.ú. 94 0002 • Sportovní a rekreační zařízení – Lanová centra – Část 1: Konstrukční a bezpečnostní požadavky (PMD: EN 15567-1:2015+A1:2020)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• č.ú. 12 0004, č.ú. 67 0011 – 67 0014, č.ú. 73 0018, 77 0003, 79 0002 a č.ú. 94 0002
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 12 0005: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad
• č.ú. 67 0015: SVÚOM, s.r.o., U Měšťanského pivovaru 934/4, 170 00 Praha 7 – Holešovice
• č.ú. 73 0023 – 73 0027: PAVUS a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
• úkoly ve třídě 80: Textilní zkušební ústav, s.p., Cejl 480/12, 602 00 Brno

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina