aktuality

Pětadvacítka pro OSVČ pokračuje i v květnu

Pětadvacítka pro OSVČ pokračuje i v květnu
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Program přímé podpory pro OSVČ označovaný jako „Pětadvacítka“ pokračuje v rámci tzv. 2. bonusového období, kterým je období od 1. května do 8. června 2020. Podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus zůstávají stejné jako v 1. období od 12. března do 30. dubna 2020.

Jestliže tedy vaše činnost bude omezena např. do 25. 5. 2020, vznikne vám nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč za každý kalendářní den za období od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020 (pokud k omezení činnosti došlo v průběhu daného měsíce, zde května 2020, i jen za část měsíce, je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají).

Podmínka pro nárok na kompenzační bonus je splněna např. i tehdy, pokud jste v rámci uvolňování opatření otevřeli svoji provozovnu od 20. 4. 2020, avšak noví zákazníci nepřichází anebo přichází ve výrazně menší míře, než tomu bylo před zavedením nouzového stavu (12. 3. 2020). Jedním z požadavků pro splnění podmínky pro nárok na kompenzační bonus je i omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ.

Podpora bude vyplacena na základě nové žádosti, která obsahuje čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na který má být částka odeslána. Žádost může být odeslána e-mailem jako naskenovaná příloha, poštou, prostřednictvím datové schránky, předány osobně na podatelnách FÚ nebo vhozeny do sběrných boxů umístěných před finančními úřady.

Žádost o kompenzační bonus

Související články:

Pomoc firmám a živnostníkům pro zmírnění dopadů koronavirové epidemie
 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina