aktuality

Výberové konanie na generálneho riaditeľa š.p. LESY SR

Výberové konanie na generálneho riaditeľa š.p. LESY SR
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo 5. 5. 2020 výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa š.p. LESY SR. Prihlásiť sa možno do 14 dní zaslaním prihlášky v uzatvorenej obálke s názvom „Neotvárať – výberové konanie GR LESY SR š.p.“

Požiadavkou je splnenie predpísaného vyšokolského vzdelania II. stupňa so zameraním na lesnícke a drevárske odvetvie, prípadné poľnohospodárske, ekonomické alebo právnické smery. Uchádzač by mal mať riadiacu prax min. 2 roky v pozíciách lesnícko-drevárskej oblasti alebo štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Podmienkou je predloženie Stratégie a koncepcie rozvoja podniku v rámcoch aktuálneho programového vyhlásenia vlády – max. 10 strán. Počas výberového konania musí preukázať bezúhonnosť svojho doterajšieho pôsobenia.

Funkcia generálneho riaditeľa š.p. LESY SR je štatutárne zastúpenie podniku. Na túto pozíciu ho navrhuje minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka po úspešnom absolvovaní výberového konania. Generálny riaditeľ podniku riadi 4 riaditeľov úsekov generálneho riaditeľstva a 25 riaditeľov Odštepných závodov. Ich prostredníctvom riadi celú hospodársku činnosť š.p. GR – koná samostatne, rozhoduje o zásadných a kľúčových otázkach v zmysle právnych predpisov a vnútropodnikových smerníc a pokynov ministerstva, čo deleguje na podriadených riaditeľov. Dbá o účinnosť a efektívnosť.

LESY SR, š.p. je najväčším správcom lesného majetku Slovenskej republiky – takmer 900 tisíc ha lesných pozemkov (45 % všetkých lesov Slovenska). Zamestnáva 3600 pracovníkov.

Ilustračné foto
 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina