aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. dubna 2020 ve Věstníku ÚNMZ č. 4/2020 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období I. pololetí 2020.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají výrobců elektrického ručního nářadí, dřevěných obkladů a podlah, čalouníků a firem zaměřených na stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 6. 5. 2020) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 10, 26, 36, 49, 67, 72, 73 a 80 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 10 0001 • Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 1: Úhlové a přímé brusky (PMD: EN ISO 28927-1:2019 + ISO 20927-1:2019)
• ČSN č.ú. 26 0004 • Manipulační vozíky – Specifikace a zkušební metody – Zádržné systémy obsluhy jiné než břišní/klínové bezpečnostní pásy (PMD: EN 17314:2020)
• ČSN č.ú. 36 0023 • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky (PMD: EN 62841-3-4:2016/prA1:2018/FprAA:2019 (MD2))
• ČSN č.ú. 49 0002 • Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva – Charakteristiky, požadavky a označení (PMD: EN 14915:2013+A2:2020)
• ČSN č.ú. 49 0003 • Dřevěné podlahoviny – Stanovení odolnosti proti vtisku – Metoda zkoušení (PMD: EN 1534:2020)
• ČSN č.ú. 49 0004 • Spotřebitelský řetězec dřeva a produktů ze dřeva (PMD: ISO 3820:2018)
• ČSN č.ú. 49 0005 • Dřevěné podlahy – Montáž a posuzování (Revize ČSN 49 2120:2012)
• ČSN č.ú. 67 0003 • Nátěrové hmoty – Stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami (PMD: EN ISO 15184:2020 + ISO 15184:2020)
• ČSN č.ú. 72 0001 • Komíny – Metody zkoušení systémových komínů – Část 1: Obecné zkušební metody (PMD: EN 13216-1:2019)
• ČSN č.ú. 73 0013 • Akustika – Stanovení odporu proti proudění vzduchu – Část 1: Metoda pro statické proudění vzduchu (PMD: EN ISO 9053-1:2018 + ISO 9053-1:2018)
• ČSN č.ú. 73 0014 • Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu (PMD: FprEN 13823 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0015 • Informační modelování staveb a další digitální procesy používané ve stavebnictví – Metodika popisu, vytváření a udržování vlastností ve vzájemně propojených datových slovnících (PMD: FprEN ISO 23386 + ISO/FDIS 23386)
• ČSN č.ú. 80 0005 • Textilie – Kvalitativní a kvantitativní analýza některých lýkových vláken (lnu, konopí, ramie) a jejich směsí – Část 1: Identifikace vláken mikroskopickými metodami (PMD: EN ISO 20706-1:2019 + ISO 20706-1:2019)
• ČSN č.ú. 80 0008 • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Pevnost vnitřních strukturálních spojů – Část 1: Geobuňky (PMD: EN ISO 13426-1:2019 + ISO 13426-1:2019
• ČSN č.ú. 80 0009 • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Zjišťování charakteristické velikosti otvorů (PMD: EN ISO 12956:2020 + ISO 12956:2020)
• ČSN č.ú. 80 0010 • Textilie – Kvantitativní mikroskopická analýza – Obecné principy zkoušení (PMD: EN ISO 20705:2020 + ISO 20705:2019)
Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly ve třídách 10, 26, 36, 80, č.ú. 49 0002 – 49 0004 a č.ú. 73 0014
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 49 0005: Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 6, 658 41 Brno
• č.ú. 67 0003: SVÚOM, s.r.o., U Měšťanského pivovaru 934/4, 170 00 Praha 7 – Holešovice
• č.ú. 72 0001: PAVUS a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
• č.ú. 73 0013: ITC Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství, Pražská 16/810, 102 00 Praha 10
• č.ú. 73 0015: CAD – BIM s.r.o., Eliášova 460/35, 160 00 Praha 6

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina