aktuality

Veľkonočná dohoda rezortov proti ľahostajnosti k lesom

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Minister pôdohospodárstva Ing. Ján Mičovský, CSc. a minister životného prostredia Ján Budaj sa dohodli na vytvorení stálej medzirezortnej komisie pre lesy na území Slovenska. Do štruktúry rezortu pôdohospodárstva je zaradená Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva a v nej samostatné oddelenie Spracovania dreva. Z toho vyplýva záujem o koordináciu v hospodárení v lese a v ťažbe drevnej hmoty.

Zameranie dohody o lesoch – pomenovanej po súčasnom období: Veľkonočná, keďže ju podpísali 11. apríla 2020 už počas sviatočných dní – tvorí náročný prístup odborníkov a širokej verejnosti proti ľahostajnosti. Jej úlohou je zvýrazniť význam lesov a zmenou legislatívy odstrániť rezervy pri ich správe. Dohoda má vytvoriť rešpekt k prírode a zdravej krajine. Nájsť zhodu v pohľade lesníkov a aj drevárov v protiváhe ochranárov.

Prínosy z podpísanej dohody ministri zvýrazňujú:

Ján Mičovský – Sme rozhodnutí urobiť strategický obrat v postojoch štátu k lesnej krajine. Dáva nám popri vzájomnej obnoviteľnosti drevnej hmoty aj oveľa vzájomnejšiu eko-funkciu. Jej reálne riešenie vyžaduje oceniť hodnoty a získané prostriedky vložiť naspäť do zveľaďovania lesov.

Ján Budaj – Všetky lesy si zaslúžia ochranu. Snažíme sa nájsť taký spôsob ich správy, aby žiadaný úžitok nebol podriadený a žiadna ochrana nebola zanedbaná. Lesy musia slúžiť občanom Slovenska a nie iba tým, ktorý vidia z každého stromu iba peniaze a zisk.
 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina