aktuality

Až 25 000 Kč pro OSVČ. Má to ale háček!

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vláda v úterý 31.3. schválila program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Program s názvem „Pětadvacítka“ bude administrován Finanční správou a jeho cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. Na podporu ale podle nastavených pravidel nedosáhnou zdaleka všichni.

Podle vyjádření Ministerstva financí se jedná o kompenzační bonus ve výši 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, kterým je období od 12. března do 30. dubna 2020. Celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč. Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti, jejíž jednoduchý formulář Finanční správa zveřejní do 3. dubna 2020.

Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která nemohla svoji činnost zcela nebo z významné části vykonávat v důsledku krizových opatření v souvislosti s koronavirovou epidemií a která prohlásí splnění několika základních požadavků:

• Jedná se o OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
• Vykonávaná činnost je činností hlavní,
• vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, ale pouze v případech, kdy OSVČ měla nárok na výplatu invalidního důchodu, nebo jí byl přiznán starobní důchod, nebo měla nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně pečovala o potřebnou osobu. Přesný výčet těchto situací je definován v § 9 odst. 6 písm. b) nebo c) zákona o důchodovém pojištění.
OSVČ vykázala v období leden – březen 2020 ve srovnání s obdobím leden – březen 2019 pokles hrubých tržeb alespoň o 10 %. (V případě, že podnikatel začal s podnikáním později než v lednu 2019, ke srovnání se použijí první tři měsíce od zahájení jeho podnikání, přičemž nejzazším možným srovnávacím obdobím je prosinec 2019-únor 2020).
• Subjekt dosáhl v roce 2019 hrubých příjmů alespoň 180 000 Kč. V případě, že nepodnikal celý rok, tak v přepočtu alespoň 15 000 Kč měsíčně.
• Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Otázkou je, zda podmínka min. 10% meziročního poklesu tržeb za 1. čtvrtletí je důsledek únavy vlády, nebo naopak výsledek její vychytralosti s cílem nasbírat co nejvíce politických bodů na úkor živnostníků. I žák základní školy si snadno spočítá, že nouzový stav v měsíci březnu činil 13,5 pracovního dne, což je o něco málo více než polovina měsíce, tedy zhruba 1/6 čtvrtletí. A 1/6 je jak známo necelých 17 %. Pouhých 7 % tak při porovnávání loňského a letošního čtvrtletí rozhodne o tom, zda navrženou podmínku živnostník splní. Jednoduchý příklad: Loni za první čtvrtletí utržil 150 tis. Kč. Pro splnění podmínky min. 10% poklesu by za letošní první 3 měsíce musel mít celkové tržby maximálně 135 tis. Kč. Pokud by prodával za stejných podmínek a za stejné ceny jako loni a inkasoval hotově, nemusel by to být problém. Takhle ale podnikání v praxi nefunguje, neboť ho ovlivňuje celá řada faktorů od inflace, růstu cen vstupů, energií a služeb, přes různou cenovou úroveň nabízeného sortimentu až po různý nákupní apetit spotřebitelů atd. Takže pokud živnostník musel z těchto či jiných důvodů letos zvýšit ceny anebo se mu tento rok podařilo prodat více dražšího zboží, podmínku min. 10% poklesu pravděpodobně nesplní a na příspěvek může zapomenout. Stejně jako OSVČ, které prodávají na faktury. U nich se totiž březnová ztráta projeví nejdříve až v dubnu, zatímco březnové tržby pochází z prodejů v předcházejících měsících.

Ministryně financí Alena Schillerová ale přislíbila, že návrh v tomto smyslu na základě výhrad ze strany OSVČ a opozičních politiků ještě upraví.

Ilustrační foto

 

Související články:

Pomoc firmám a živnostníkům pro zmírnění dopadů koronavirové epidemie
 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina