aktuality

Komenského plakety odborným pedagógom Technickej univerzity Zvolen

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Na návrh dekanov všetkých štyroch fakúlt Technickej univerzity Zvolen udelil rektor Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. aj Plakety J. A. Komenského pri príležitosti Dňa učiteľov 2020. Ocenenia si slávnostne prevezmú počas iného konferenčného podujatia.

Nominácie Drevárskej fakulty TU navrhol dekan prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD.:

Doc. Ing. Alena Rohanová, PhD. – v oblasti drevených stavebných konštrukcií, napĺňa poslania fakulty a celej univerzity počas 33 rokov pôsobenia. Pre študentov a odbornú verejnosť šíri poznatky v oblasti vlastností konštrukčného dreva a drevných materiálov pre drevené stavby.

Doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc. – za tvorivú a vedeckú činnosť pri substituovaní poznatkov výrobkov pre drevársku a nábytkársku výrobu. Podieľal sa na príprave kvalifikovaných odborníkov v oblasti tvorby, technológie a výroby nábytku. Významne prispel k formovaniu študijných programov.

Ocenenie dostala z Fakulty techniky doc. Ing. Erika Sujová, PhD. za implementáciu modelovania výrobných procesov v drevárskom priemysle ako optimalizačného nástroja pre zvýšenie efektívnosti odvetvia.

Ing. Ján Turis, PhD. sa členstvom v technologickej komisii Úradu pre normalizáciu, metodológiu a skúšobníctvo SR zaslúžil o vypracovanie technickej dokumentácie a geometrických špecifikácii výrobkov. Tieto produkty na báze dreva získali výraznejšiu hodnotu.

Komenského plaketu z Lesníckej fakulty TU získal doc. MVDr. Dušan Rajský, PhD. a doc. Ing. Róbert Sedmák, PhD., z Fakulty ekológie a environmentálnej techniky TU prof. Ing. Jana Škvareninová, PhD. a doc. RNDr. Ingrid Bebčáková, PhD.

Blahoželáme oceneným!

Foto: Dekan Drevárskej fakulty TU prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD.
 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina