aktuality

Minimálne sumy platov, odvodov a stravného pre rok 2020

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Slovensko má pre rok 2020 novú výšku minimálnej mzdy 580 € mesačne, čo predstavuje 3,333 € za odpracovanú hodinu. Vzrástla oproti roku 2019 o 60 €, čo je najvyššie v histórii. Rovnaký nárast sa predpokladá aj pre rok 2021 – keď má byť minimálna mzda vo výške 640 €. Minimálnu mzdu v SR poberajú asi 4 % pracovníkov (cca 100 tisíc ľudí).

Minimálna mzda 580 € je určená v hrubom príjme, v čistom predstavuje 476,74 € mesačne. Na Slovensku má 6 úrovní, odstupňovaných po 116 €. Klasická, najnižšia je v 1. kategórii (operátor výroby) = 580 €, v 2. kategórii je charakteristická ako mzda predavačky v obchode = 696 €, v 3. kategórii  s charakteristickou majstra výroby = 812 €, vo 4. kategórii (mzda zdravotnej sestry) = 928 €, v 5. kategórii manažér výroby 1044 €, v 6. kategórii na úrovni riaditeľa podniku = 1160 €. Pracovať za nízky plat bolo rizikom do budúcna, lebo minimálna mzda je východiskom pre výpočet minimálneho dôchodku.

Nová tarifa minimálnej mzdy v SR pre rok 2020 ovplyvnila aj výšku stravného a príplatkov za nočnú prácu. Za nočnú prácu je hodinový príplatok vo zvýšenej tarife 1,33 €. Znamená to, že minimálna hodinová mzda nočnej práce v roku 2020 je 4,66 € v hrubom. Je to charakterizované nočnou prácou od 22:00 do 6:00.

Zvýšili sa na základe minimálnej mzdy aj minimálne sociálne odvody samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). Tieto minimálne odvody stúpli o 9,78 € na 167,89 € mesačne. Platbu za január 2020 treba uhradiť do 10.2.2020. Minimálne sociálne odvody SZČO platí cca 140 tisíc osôb v SR.

Pripomíname, že minimálne stravné pre rok 2020 je 3,83 €, ktoré stanovuje aj minimálnu cenu stravného lístka, (maximálne stravné je 5,10 €). Tieto sumy sú kritériom cestovných náhrad v roku 2020 vo výške 5,10 € (8 – 12 hod.), 7,60 € (do 18 hod.), 11,60 € (nad 18 hod.).

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina