aktuality

Zväz spracovateľov dreva SR má po valnom zhromaždení nové vedenie

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Na svojom pravidelnom každoročnom bilančnom stretnutí, ktoré sa v tomto roku konalo 29. novembra vo Vysokých Tatrách, tradične na Štrbskom Plese, delegáti zhodnotili rozsiahlu činnosť zväzu, schválili rozpočet a zvolili nové predstavenstvo a dozornú radu. Novozvolené predstavenstvo na svojom prvom zasadnutí bezprostredne po skončení valného zhromaždenia zvolilo nového prezidenta ZSD SR. Stal sa ním Ing. Karol Vinš, ktorého do funkcie nominovala Drevárska sekcia ZSD SR. Predsedom dozornej rady sa stal Ing. Igor Patráš, ktorý po 14 rokoch vykonávania prezidentskej funkcie nekandidoval na post prezidenta.

Ako sa zhodli všetci účastníci výročného rokovania, vytvorením odbornou verejnosťou akceptovaného tandemu vznikli optimálne podmienky pre zachovanie kontinuity s pridaním nových dimenzií v aktivitách ZSD SR.

„Som veľmi rád, že sa podarilo odovzdať štafetu odborníkovi, ktorý má ambíciu potiahnuť ZSD SR za novými výzvami, a ktorý je ľudsky i odborne akceptovateľný pre všetky sekcie v rámci zväzu,“ uviedol na začiatku slávnostného večera počas predstavovania nového prezidenta Ing. Igor Patráš.

„Mojou ambíciou je pokračovať v dobrom nastavení profesijnej organizácie spracovateľov dreva, ale vniesť do jej fungovania i porozumenie a pohľad z tzv. druhej strany. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že som profesijne úzko spätý s lesníckym i drevárskym prostredím, a že vnímam oba segmenty ako navzájom sa dopĺňajúce a fungujúce s rovnakým cieľom – aby dokonale využili potenciál, ktorý im v podobe lesnatosti Slovenska pripadá zveľaďovať. Deje sa tak v neľahkej dobe, keď odbornosť často dostáva na frak od diletantov, osobujúcich si právo rozhodovať vo výsostne odborných a profesionálne náročných otázkach,“ doplnil počas svojho príhovoru nový prezident ZSD SR, Ing. Karol Vinš.

Všetko ostatné preverí čas, no je dosť dôvodov na optimizmus, ktorý sa bude overovať v najbližších dňoch a mesiacoch. Aj tohtoročné bilancovanie potvrdilo, že ZSD SR je konsolidovanou a profesijne vyváženou zamestnávateľskou organizáciou, ktorej hospodárenie i program v plnej miere rešpektuje záujmy svojich členov. Autonómne fungovanie jednotlivých piatich sekcií ZSD SR dokonale otvára priestor pre realizáciu predstáv a riešenie problémov každého z reprezentovaných subjektov. Je vecou každej z členskej spoločností, do akej miery uplatní svojou aktívnou účasťou v dianí ZSD SR predstavu o podpore drevospracujúceho, nábytkárskeho i drevostavbárskeho priemyslu na Slovensku.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina