aktuality

Úspěšný první ročník konference FORUM DŘEVOSTAVBY 2019

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Perfektně zvládnutá organizace, výborně připravený, bohatý a kvalitní program a relativně vysoká účast. Tak lze ve stručnosti shrnout hodnocení letošního prvního ročníku odborné dvoudenní konference FORUM DŘEVOSTAVBY 2019, která se uskutečnila ve dnech 28. a 29. 11. 2019 v příjemném prostřední kongresového centra Jezerka, Seč.

Dvoudenní akce přilákala více než 260 účastníků, což je na první ročník velmi dobrý výsledek a zároveň signál pro organizátora, že zvolil správný směr. Ostatně příslibem úspěchu byl již samotný program, zveřejněný s několikatýdenním předstihem, který sliboval řadu zajímavých a aktuálních témat, a především několik nových diskuzních forem.

Na konferenci během obou dnů odeznělo celkem 16 odborných přednášek, proběhly 2 diskuzní debaty na téma architekt vs. realizátor (povídání o návrhu a realizaci díla a o vlivu realizátora na návrh projektu a architekta na stavbu díla) a uskutečnilo se 6 odborně zaměřených workshopů.

Po krátkém úvodním slovu organizátora a odborného garanta konference Stanislava Müllera odstartoval první přednáškový blok, který zahájil Ing. arch. Pavel Horák tématem „Mantinely požární bezpečnosti z pohledu architekta“. Na několika příkladech konkrétních staveb zdůraznil skutečnost, že v moderní architektuře dominují přiznané konstrukce a materiály a upozornil, že požární bezpečnost by neměla být důvodem k tomu, aby se dřevo schovávalo, ale je nutné řešit ji způsoby, které i nadále umožní navrhovat stavby s přiznanými dřevěnými konstrukcemi.

Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. ve své přednášce „Navrhování dřevostaveb na účinky požáru u nás a v zahraničí“ připomněl, že v EU pro všechny členské státy platí soubor společných technických norem, které popisují, jak navrhovat a používat dané materiály a konstrukce, avšak každý stát si sám reguluje požadavky na konstrukce a celé stavby. Mezi ně patří i požadavky na jejich požární bezpečnost. V příspěvku prezentoval informace o tom, jak se požární bezpečnost staveb ze dřeva – především vícepodlažních, řeší u nás v porovnání s vybranými zeměmi Evropy.

Zajímavým zpestřením konference byly dvě již zmíněné diskuzní debaty moderované Stanislavem Müllerem. V první z nich proti sobě usedli MgA. Patrik Zamazal coby architekt a Radek Lustyk z realizační firmy ZDRAVÉ DOMY s.r.o. Ve zhruba 30minutovém vstupu řešili pozitiva i negativa vzájemného ovlivňování při navrhování projektu a realizaci dřevostavby. Tématem druhé diskuze, do níž si S. Müller přizval Mgr. arch. Gabrielu Kaprálovou a zástupce realizační party Tesaři Osík, byla realizace atypické dřevostavby, autorem jejíhož návrhu a zároveň investorem byla sama arch. Kaprálová.

Poslední přednáškový blok prvního dne byl zaměřený na normy a právní předpisy týkající se požární bezpečnosti dřevostaveb. Mjr. Ivana Nohová v.v. přítomné účastníky seznámila s obsahem a cíli kontroverzního návrhu nového stavebního zákona, jehož cílem je zkrátit stavební řízení ze současných více než 5 let na jeden rok. Na její přednášku navázal Ing. Marek Pokorný, Ph.D. s analýzou „požárních“ norem řady ČSN 73 08 z hlediska omezení a možností pro dřevostavby. Formou historické retrospektivy představil tzv. požární kodex a zdůraznil jeho význam pro požární bezpečnost dřevostaveb. Tento přednáškový blok zakončil Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA. pohled na to, jakým způsobem lze stanovit podmínky požární bezpečnosti staveb pro specifické konstrukce budov a jaké údaje je nutné doložit. Zdůraznil, že pro dřevostavby, stejně jako pro jiné budovy, musí být zajištěna odpovídající požární bezpečnost a musí být vyřešen způsob zásahu jednotek požární ochrany při požáru.

Hlavní témata prvního dne konference pak shrnula panelová diskuze, které se spolu s posluchači zúčastnili Ing. arch. Pavel Horák, doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. Marek Pokorný, Ph.D., mjr. Ivana Nohová a Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA.

Druhý den konference byl zaměřen více na praxi. Odezněly např. přednášky „Zkušenosti soudního znalce – jak předejít průšvihům“ Ing. Jana Chaloupského, „Zkušenosti soudního znalce – tudy ne, přátelé“ Ing. Otakara Koudelky, CSc. nebo „Zkušenosti experta – tudy ne, přátelé“ aktivního podlaháře a předsedy Cechu podlahářů ČR Josefa Voborníka.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina