aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – listopad 2019

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 11. 2019) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 10/2019

• ČSN EN 13136+A1 (14 2006) • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí – Výpočtové postupy
• ČSN EN 13126-15 (16 6111) • Stavební kování – Kování pro okna a balkónové dveře – Požadavky a zkušební metody – Část 15: Kladky pro vodorovně posuvná a kování pro skládací okna
• ČSN EN 13126-16 (16 6111) • Stavební kování – Kování pro okna a balkónové dveře – Požadavky a zkušební metody – Část 16: Kování pro zdvižně posuvná okna
• ČSN EN 13126-17 (16 6111) • Stavební kování – Kování pro okna a balkónové dveře – Požadavky a zkušební metody – Část 17: Kování pro sklápěcí a posuvná okna
• ČSN EN 14504 (32 0223) • Plavidla vnitrozemské plavby – Plovoucí přístavní můstky a plovoucí zařízení na vnitrozemských vodních cestách – Požadavky, zkoušky
• ČSN EN ISO 11591 (32 1216) • Malá plavidla – Zorné pole z kormidelního stanoviště
• ČSN 33 2000-7-711 ed. 2 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Výstavy, přehlídky a stánky
• ČSN 33 2000-7-711:2004 (33 2000) • Elektrická instalace budov – Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Výstavy, přehlídky a stánky (změna Z1)
• ČSN CLC/TR 60079-32-1 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny
• ČSN EN 62841-2-21 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-21: Zvláštní požadavky na ruční čističe odpadů
• ČSN EN 60745-2-21:2010 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-21: Zvláštní požadavky na čističe odpadů (změna Z1)
• ČSN EN IEC 60730-2-12 ed. 3 (36 1960) • Automatická elektrická řídicí zařízení – Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky
• ČSN EN 60730-2-12 ed. 2:2006 (36 1960) • Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky (změna Z1)
• ČSN EN 17009 (49 2115) • Podlahoviny z lignifikovaných materiálů jiných než ze dřeva – Charakteristika, posuzování a ověřování stálosti vlastností a značení
• ČSN EN ISO 19085-2 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem
• ČSN EN ISO 19085-3 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnostní požadavky – Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky
• ČSN EN 15416-3+A1 (66 8532) • Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová – Zkušební metody – Část 3: Zkouška krípové deformace při cyklických klimatických podmínkách na zkušebních tělesech namáhaných smykem za ohybu
• ČSN EN 13375 (72 7671) • Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Příprava zkušebních těles
• ČSN EN ISO 19650-1 (73 0150) • Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) – Management informací s využitím informačního modelování staveb – Část 1: Pojmy a principy
• ČSN EN 1090-3 (73 2601) • Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce
• ČSN EN 17101 (73 2905) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Metody identifikace a zkušební metody pro jednosložkové polyuretanové lepicí pěny pro vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS)
• ČSN EN ISO 26082-1 (79 3824) • Usně – Fyzikální a mechanické metody zkoušení špinivosti – Část 1: Metoda otěrem (Martindale)
• ČSN EN ISO 17072-1 (79 3879) • Usně – Chemické stanovení obsahu kovů – Část 1: Extrahovatelné kovy
• ČSN EN ISO 17072-2 (79 3879) • Usně – Chemické stanovení obsahu kovů – Část 2: Celkový obsah kovů
• ČSN EN ISO 22700 (79 3893) • Usně – Měření barvy a barevného rozdílu hotových usní
• ČSN EN ISO 1833-6 (80 0216) • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 6: Směsi viskózy, určitých typů měďnatých, modalových nebo lyocelových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého)
• ČSN EN ISO 1833-20 (80 0216) • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 20: Směsi elastanových a určitých jiných vláken (metoda s použitím dimethylacetamidu)
• ČSN EN ISO 3175-1 (80 0809) • Textilie – Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů – Část 1: Hodnocení vlastností po čištění a konečné úpravě
• ČSN EN ISO 3175-2 (80 0809) • Textilie – Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů – Část 2: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití tetrachlorethylenu
• ČSN EN ISO 13851 (83 3325) • Bezpečnost strojních zařízení – Dvouruční ovládací zařízení – Zásady pro konstrukci a výběr
• ČSN EN ISO 27501 (83 3599) • Organizace zaměřená na člověka – Návod pro manažery
• ČSN EN ISO 9241-220 (83 3599) • Ergonomie interakce člověk – systém – Část 220: Procesy umožňující, provádějící a posuzující design zaměřený na člověka v rámci organizací
• ČSN EN 17199-1 (83 3642) • Expozice pracoviště – Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice – Část 1: Požadavky a volba zkušebních metod
• ČSN EN 17199-2 (83 3642) • Expozice pracoviště – Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice – Část 2: Metoda rotačního bubnu
• ČSN EN 17199-3 (83 3642) • Expozice pracoviště – Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice – Část 3: Metoda kontinuálního poklesu
• ČSN EN 17199-4 (83 3642) • Expozice pracoviště – Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice – Část 4: Metoda malé rotace bubnu
• ČSN EN 17199-5 (83 3642) • Expozice pracoviště – Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice – Část 5: Metoda vířivého třepání
• ČSN EN 17199-4 (83 3642) • Expozice pracoviště – Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice – Část 4: Metoda malé rotace bubnu
• ČSN EN 17199-5 (83 3642) • Expozice pracoviště – Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice – Část 5: Metoda vířivého třepání
• ČSN EN 1143-1 (91 6011) • Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory
• ČSN EN 1047-2 (91 6030) • Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace a metody zkoušek požární odolnosti – Část 2: Datové komory a datové kontejnery

Technické normy zrušené k 1. 11. 2019

• ČSN EN 60704-2-13 ed. 2 (36 1008) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par (platila od: listopad 2011)
• ČSN EN 60350-1 (36 1060) • Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost – Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily – Metody měření funkce (platila od: leden 2014)
• ČSN EN 61029-2-9 ed. 3 (36 1581) • Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-9: Zvláštní požadavky na pokosové pily (platila od: červen 2013)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina