aktuality

Stredné školy z česko-slovenského pohraničia majú spoločný program

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Skvalitniť odbornú prípravu študentov drevospracujúcich odborov má za cieľ spoločný projekt Strednej školy stavebnej a drevospracujúcej Ostrava a Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka Žilina. Pod gesciou Národného Drevárskeho klastra z.s. so sídlom v Ostrave im pripravili rozsiahly hodnotný program. Počas uplynulého týždňa sa stretli v Žiline, kde sa naučili ovládať a využívať nový CNC gravírovací a rezací laser.

Projekt cezhraničnej spolupráce realizujú od 1. januára 2018 do 31. decembra 2019. Študenti oboch škôl využili na rozšírenie odborného rozhľadu spoločné exkurzie. Na Slovensku najskôr absolvovali prehliadku výrobných priestorov Drevodom Rajec, FINES Žilina a Nábytkár Ružomberok (v októbri 2018). Výrobné priestory si prezreli aj počas exkurzie v Českej republike (v apríli 2019): M-M Holz a Biocel Paskov, Rodinné domy Rymařov, TRACHEA Holešov, TON Bystřice pod Hostýnem.

Riadiacim orgánom Programu Interreg V – A Slovenská republika – Česká republika je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Rozpočet programu stanovili na 218.616,80 €. Európsky fond regionálneho rozvoja uhradí 85 % finančných nákladov. Obe školy si z prostriedkov môžu zakúpiť nové stroje. Pracovných workshopov a odbornej praxe sa zúčastňuje po 60 študentov z oboch škôl.

Hodnotným a zaujímavým doplnkom spoločného programu bola účasť študentov na ŠVOČ 2019, ktorú organizovala Drevárska fakulta Technickej univerzity Zvolen. V Stredoškolskej sekcii súťažili 4 študenti zo Žiliny a 3 z Ostravy. Absolútnym víťazom tejto kategórie bol Daniel Fečo (SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina), z ostravskej školy dosiahol najlepšie umiestnenie Jan Křižák.

Posledným podujatím v rámci programu bude workshop v Ostrave (19. – 21. 11. 2019), ktorý sa bude odohrávať v počítačovej učebni a dielňach školy.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina