aktuality

Konjunkturální průzkum – říjen 2019

Konjunkturální průzkum – říjen 2019
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Souhrnný indikátor důvěry se meziměsíčně snížil o 1 bod na hodnotu 93,6. Příčinou je pokles důvěry mezi podnikateli. Mezi spotřebiteli se důvěra naopak mírně zvýšila.

V říjnu zaznamenal ČSÚ pokles důvěry v ekonomiku v sektorech průmyslu a obchodu. „Průmyslové podniky stále dobře hodnotí svou současnou situaci a mají zajištěnou práci zakázkami na více než jedenáct měsíců. Potýkají se ale s bariérami růstu produkce. Podniky omezuje nejen nedostatek zaměstnanců, ale v určitých odvětvích převažuje i nedostatečná poptávka,“ sdělil Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Podrobné výsledky průzkumu

V odvětví průmyslu se důvěra podnikatelů v ekonomiku snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,8 bodu na hodnotu 87,5. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se meziměsíčně téměř nezměnilo. Stav zásob hotových výrobků se rovněž téměř nezměnil. Podnikatelé v průmyslu zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci stejně jako v září. Hlavními bariérami růstu produkce jsou nedostatečná poptávka (přibližně 37 % respondentů) a nedostatek zaměstnanců (přibližně 30 % respondentů). Pro období příštích tří měsíců očekávají podnikatelé pokles tempa růstu výrobní činnosti. Očekávání vývoje zaměstnanosti jsou přibližně stejná. Očekávání vývoje vlastní celkové ekonomické situace jsou pro období příštích tří měsíců téměř neměnná, pro období příštích šesti měsíců jsou nižší. Meziročně je důvěra v průmyslu nižší.

Pravidelný čtvrtletní průzkum ve zpracovatelském průmyslu v říjnu ukázal, že se využití výrobních kapacit podniků v mezičtvrtletním srovnání mírně snížilo na hodnotu 84 %. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 12,9 měsíce, což je nepatrně méně než v předchozím čtvrtletí.

Důvěra v odvětví stavebnictví se meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 2,5 bodu na hodnotu 104,3. Podnikatelé zhodnotili poptávku po stavebních pracích stejně jako v září. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se mírně zvýšilo. Hodnocení současné úrovně stavební činnosti se meziměsíčně téměř nezměnilo. Hlavní bariérou růstu produkce je nedostatek zaměstnanců (přibližně 42 % respondentů), za kterou následuje s velkým odstupem nedostatečná poptávka (přibližně 19 % respondentů). Pro období příštích tří měsíců očekávají podnikatelé pokles tempa růstu stavební činnosti. Očekávání zaměstnanosti jsou vyšší. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou nižší, pro období příštích šesti měsíců jsou vyšší. Meziročně je důvěra ve stavebnictví vyšší.

V odvětví obchodu se důvěra meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 4,5 bodu na hodnotu 90,6. Hodnocení celkové ekonomické situace se v meziměsíčním srovnání snížilo. Stav zásob zboží na skladech se zvýšil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší. Ve srovnání s říjnem loňského roku je důvěra v obchodu rovněž nižší.

Důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se meziměsíčně mírně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 0,2 bodu na hodnotu 94,4. Podnikatelé zhodnotili současnou celkovou ekonomickou situaci stejně jako minulý měsíc. Hodnocení současné celkové poptávky se mírně zvýšilo, očekávání pro období příštích tří měsíců jsou téměř neměnná. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou přibližně stejná, pro období příštích šesti měsíců jsou mírně nižší. V meziročním srovnání je důvěra ve vybraných odvětvích služeb nižší.

Mezi spotřebiteli se důvěra v ekonomiku meziměsíčně mírně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 0,3 bodu na hodnotu 103,6. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců téměř nezměnily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se také téměř nezměnily. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti zůstaly přibližně stejné jako v září. Obavy z růstu cen se nezměnily. Úmysl spořit se v meziměsíčním srovnání mírně zvýšil. Meziročně je důvěra spotřebitelů nižší.

Zdroj: ČSÚ

Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2008–2019)

Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (1998–2019)

Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006–2019)

Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006–2019)

Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno

Graf 4 Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu

Graf 5 Bariéry růstu produkce v průmyslu

Graf 6 Bariéry růstu produkce ve stavebnictví

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina