aktuality

Otvorenie Pamätnej izby Mier Lučenec

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Dňa 23. augusta 2019 za prítomnosti primátorky mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej a bývalých zamestnancov Mier š.p. závod Lučenec bola slávnostne otvorená Pamätná izba venovaná spomienkam na nábytkársku firmu, ktorá od roku 1945 do 1991 vyrábala drevený a čalúnený nábytok. Mnohí zo zamestnancov tohto závodu v ňom pracovali od skončenia školy až do odchodu do dôchodku.

Ja som pracovala v závode Mier Lučenec v rokoch 1980 – 1988. Napriek tomu, že závod a jeho prevádzky boli pomerne zastarané, pre mňa táto práca bola veľkou školou a tvorila základ poznania konštrukcie a tvorby dreveného aj čalúneného nábytku. V tomto období sa sformoval výborný mladý kolektív z výrobných a THP pracovníkov. Pamätné boli stretnutia Mierováckej mládeže v Račkovej doline, kde mal podnik Mier svoj hotel. Konali sa tu kultúrnospoločenské stretnutia a povestné výstupy na Kriváň, Malý a Veľký Baranec. Tieto nezabudnuteľné spomienky na úžasných ľudí ma inšpirovali k tomu, aby sme zanechali tejto aj budúcej generácii mesta Lučenec pamiatku na časy minulé.

Nábytkársku firmu LIBRA založili v Lučenci dvaja stolári Liptay a Braxatoris v roku 1945. Približne 60 pracovníkov tu vyrábali rádioskrinky, písacie stoly a registračné skrine. Znárodnením v roku 1948 prešli všetky slovenské drevospracujúce podniky pod centrálnu správu Drevoindustria n.p. Bratislava. Závod Lučenec, ktorý od roku 1950 patril pod Tatra nábytok n.p. Martin, bol od 1. januára 1954 pričlenený k podniku Kaukaz so závodmi Lučenec, Zvolen a metláreň Lučenec. Ku dňu 1. 1. 1956 bol Kaukaz zrušený a závod Lučenec bol začlenený do n.p. Mier Fiľakovo. Do Lučenca na Haličskú cestu (bývalá tabaková továreň) bola zo Zvolena presunutá čalúnnická výroba. Národný podnik Mier Topoľčany vznikol 1. apríla 1958 zlúčením Drevopriemyslu Topoľčany, Slobody Nitra a Mieru Fiľakovo. Závod v Lučenci mal dve prevádzky – v bývalej Sterlichtovej smaltovni bola výroba dreveného a dyhovaného nábytku (slávne boli obývacie izby O-28 a Bebrava). V druhej prevádzke na Haličskej ceste bola výroba čalúneného nábytku. Závod Mier Lučenec zanikol v roku 1991.

Autor: Ing. Kvetoslava Dedinská
Foto: archív autorky

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina