aktuality

Strategické priority pre realizáciu cieľov spracovania dreva

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Subjekty z odvetvia lesov a spracovania dreva požadujú skvalitnenie riadenia a v prvom rade v rámci priorít požadujú jednotnú politiku štátu pre ochranu lesného bohatstva.

Vznik platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska“ podpísali signatári zúčastnených subjektov (v abecednom poradí):

•    LESY SR, š.p.
•    Odborový zväz DREVO, LESY, VODA
•    PEFC Slovakia
•    Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska
•    Slovenská lesnícka komora
•    Vojenské lesy a majetky, š.p.
•    Zväz spracovateľov dreva SR.

Všetky tieto subjekty vyprodukujú pre národné hospodárstvo SR ročné výnosy vo výške 3 až 3,5 mld. €, obhospodarujú 1,6 mil. ha lesov, vytvárajú pracovné príležitosti pre 45 tisíc obyvateľov (a ich rodinných príslušníkov), prevažne z vidieka. Signatári a odborníci novej platformy spracovali dokument „Nová stratégia trvalo udržateľného využívania lesného bohatstva Slovenska“, ktorý nájdete TU.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina