aktuality

Pevnostné triedenie konštrukčného reziva podľa novej normy

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Výber noriem STN, ich zmien a opráv vydaných tlačou a oznámením vo Vestníku UNMS SR na mesiac september 2019. Uverejňujeme prehľad noriem zameraných na oblasť spracovania dreva a realizáciu drevostavieb. Celkom je v tejto časti Vestníka uverejnené 114 nových noriem a 2 opravy.

• STN EN 14081-2 (73 1716) • Drevené konštrukcie. Pevnostne triedené konštrukčné rezivo s pravouhlým prierezom. Časť 2: Strojové triedenie. Dodatočné požiadavky na počiatočné skúšanie typu (EN 14081-2: 2018)

• STN EN 14081-3+A1 (73 1716) • Drevené konštrukcie. Pevnostné triedenie konštrukčné rezivo s pravouhlým prierezom. Časť 3: Dodatočné požiadavky na vnútropodnikovú kontrolu výroby (EN 14081-3: 2012 + A1: 2018)

• STN EN 15416-3+A1 (66 8511) • Lepidlá na nosné drevené konštrukčné dielce, iné ako fenolické a aminoplastové. Skúšobné metódy. Časť 3: Skúška krípovej deformácie telies zaťažených v ohybe v cyklických klimatických podmienkach (EN 15416-3: 2017 + A1: 2019)

• STN EN ISO 787-9 (67 0520) • Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 9: Stanovenie hodnoty pH vodnej suspenzie podľa ISO 787: 2019 (EN ISO 787-9: 2019)

• STN EN ISO 787-14 (67 0520) • Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 14: Stanovenie rezistivity vodného výluhu podľa ISO 787-14: 2019 (EN ISO 787-14: 2019; ISO 787-14: 2019)

• STN EN ISO 787-25 (67 0520) • Všeobecné metódy skúšania pigmentov a plnidiel. Časť 25: Porovnanie farby v úplne tónovaných systémoch bielych, čiernych a farebných pigmentov. Kolorimetrická metóda podľa ISO 787-25: 2019 (EN ISO 787-25: 2019; ISO 787-25: 2019)

• STN EN ISO 12944-5 (67 3110) • Náterové látky. Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií odolnými náterovými systémami. Časť 5: Ochranné náterové systémy v zmysle ISO 12944-5: 2018 (EN ISO 12944-5: 2018; ISO 12944-5: 2018)

• STN EN 17009 (49 2150) • Podlahoviny z lignifikovaného materiálu iného ako drevo. Vlastnosti výrobkov, hodnotenie zhody a označovanie (EN 17009: 2019)

• STN EN 16511+A1 (80 4461). • Voľne kladené dosky. Viacvrstvové polotuhé podlahové dosky s vrchnou vrstvou odolnou proti opotrebovaniu (EN 16511: 2014 + A1: 2019)

• STN EN ISO 7345 (73 0543) • Tepelno-technické vlastnosti budov a stavebných konštrukcií. Fyzikálne veličiny a definície stanovené normou ISO 7345: 2018 (EN ISO 7345: 2018; ISO 7345: 2018).

Ilustračné foto

 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina